Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

VIII Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka zakończony!

W dniu 7 września 2019 odbył się VIII Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka, który miał miejsce na terenie kompleksu zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu w Gminie Murów. Uroczystego otwarcia Biegu dokonała m.in. Pani Barbara Kamińska Wiceprezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka jest realizowany w ramach projektu pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 - ochrona różnorodności biologicznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe