Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Opolskim - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU
inauguracja w Województwie Opolskim
7.09.2019 I sobota

Program EDD w Województwie Opolskim bardzo mocno nawiązuje do „Polskiego splotu”, który jest tegorocznym hasłem Dni. Podczas inauguracji wydarzenia zostanie ukazany – w formie ekspozycji problemowej oraz warsztatów i inscenizacji teatralnych – zwyczaj „wodzenia niedźwiedzia”, zdobienie kroszonek opolskich oraz malowanie opolskiej porcelany. Zjawiska te w sposób bardzo wyrazisty określają kulturową specyfikę regionu i dlatego od lat stanowią przedmiot badań i troski o ich utrzymanie i rozwój. Ponadto zostanie zaprezentowany stan spraw związanych z wpisaniem ich na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski.

- Program uroczystości -
12.00 I Polski splot - inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa
Wodzenia niedźwiedzia - inscenizacja teatralna (fragment)
Rozpoczęcie uroczystości (J.Gałęza/MWO)
Wystąpienia zaproszonych gości
Zaginione Archiwum - występ artystyczny
Otwarcie wystaw: „Wodzenia niedźwiedzia”, „Malowana porcelana opolska” „Kroszonki opolskie”, Pokazy zdobienia koroszonek i porcelany opolskiej
Pokaz filmu o kroszonkach i zwyczaju wodzenia niedźwiedzia
Pokazy rzemiosła i twórczości ludowej - obiekty ekspozycyjne (teren Muzeum)
11.00-15.00 I Praca i zabawa. Rodzinne życie na dawnej wsi – rodzinna gra terenowa (teren Muzeum)

Patroni honorowi:
Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła
Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska
Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Muzeum Wsi Opolskiej Plakat.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe