Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków OROT

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego miało miejsce Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Podczas zgromadzenia przedstawiono Sprawozdanie merytoryczne i finansowe OROT za 2017 rok, a także przyjęto Plan merytoryczny oraz finansowy OROT na 2018 rok.

W trakcie obrad udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi OROT, a także wybrano władze na nową kadencję. Po raz kolejny na funkcję Prezesa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wybrano Pana Stanisława Rakoczego - Wicemarszałka Województwa Opolskiego

Na pozostałych członków Zarządu OROT wybrano następujące osoby:

 1. Pana Lucjusza Bilika - Prezesa Oddziału Regionalnego PTTK Śląska  Opolskiego,

 2. Pana Anatola Bukałę - przedstawiciela Urzędu Miasta Nysa, Naczelnika Wydziału Pozyskiwania Funduszy UM Nysa,

 3. Pana Jacka Gabrysia - przedstawiciela Prywatnego Biura Podróży „SINDBAD”,

 4. Panią Barbarę Kamińską - Dyrektora Biura Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Urzędzie  Marszałkowskim Województwa Opolskiego,

 5. Pana Waldemara Kampę - Wójta Gminy Turawa,

 6. Pana Radosława Rybczyńskiego - przedstawiciela Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

 7. Pana Łukasza Śmierciaka – przedstawiciela Urzędu Miasta Opola, Naczelnika Wydziału Promocji UM Opola,

 8. Pana Tadeusza Troszyńskiego - byłego Skarbnika Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Pani Agnieszka Zagola – Wiceprezes Moszna Zamek Sp. z o.o., natomiast na pozostałych członków Komisji wybrano: Panią Ewę Marię Piłat - Prezesa Stowarzyszenia Kraina Św. Anny i Pana Jarosława Gałęzę – Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej.

W składzie nowej Rady Programowej znalazło się 5 członków:

 1. Pan Łukasz Jastrzębski – Burmistrz Leśnicy,

 2. Pan Andrzej Kałamarz – Burmistrz Głogówka,

 3. Pani Joanna Kardasińska - przedstawiciel Zamku w Niemodlinie,

 4. Pan Andrzej Puławski – Wójt Murowa,

 5. Pan Konrad Wacławczyk – Z-ca Burmistrza Kolonowskiego.


W trakcie obrad przyjęto główne kierunki działań i rozwoju OROT na lata 2018-2023 oraz dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe