Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

CZŁONEK OROT-U - INSTYTU TURYSTYKI KRAJÓW BIBLIJNYCH ZAPRASZA NA NOWY, TURYSTYCZNY KIERUNEK STUDIÓW!

 

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2009/2010 uruchomione zostają w Instytucie Turystyki Krajów Biblijnych WSTH pk. Nysa unikatowe studia podyplomowe "Turystyka Śródziemnomorska i Bliskiego Wschodu".
Studia te ( 3 semestralne ) skierowane są absolwentów studiów magisterskich lub zawodowych (inżynierskich oraz licencjackich) o różnym profilu, zajmujących się edukacją oraz zainteresowanych rozpoczęciem lub kontynuowaniem działalności w branży turystycznej w zakresie dyplomacji, menedżeringu ze szczególnym uwzględnieniem destynacji Krajów Śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu.
Program studiów jest niezmiernie ciekawy i zawiera w sobie takie zagadnienia jak m.innymi: z bloku specjalistycznego (historyczno-kulturowego): Kulturowo-religijne zróżnicowanie rynku turystycznego krajów śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu, Historia i kultura islamu, Historia sztuki krajów śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu i wiele innych, z bloku specjalistycznego (turystycznego): Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne krajów śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu, Kuchnie krajów śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu, Public relations w przedsiębiorstwie turystycznym, Obsługa turystów z krajów śródziemnomorskich i Bliskiego Wschodu z elementami protokołu dyplomatycznego.
W programie studiów planuje się również takie zajęcia praktyczne jak:
Organizacja imprezy kulturalnej „ Wieczór kultury Maltańskiej”.
 
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe