Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej

W dniu 28.03 w Urzędzie Gminy Murów odbyło się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „Borsuk" poprzez remont, przebudowę i organizację  zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, poddziałania 5.3.3 „Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Głównym projektodawcą jest Gmina Murów, natomiast partnerami projektu: Gmina Łubniany, Muzeum Wsi Opolskiej, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Miłośników Murowa. Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego Dworca PKP w Murowie. Stworzenie tam centrum przyrody i techniki –  z wystawami związanymi z kolejnictwem, przyrodą, punkt Informacji Turystycznej, centrum kultury. Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2019-2020.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe