Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

CERTYFIKAT OROT 2013

Po raz piąty Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna wyłoniła Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Opolskiego. Konkurs miał na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację. Projekt ma za zadanie wspieranie wszelkich inicjatyw regionalnychi lokalnych, których efektem jest tworzenie i udoskonalanie funkcjonujących już produktów turystycznych. W ramach Konkursu przyjmowano zgłoszenia zgodne z definicją produktu turystycznego:

 1. Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
 2. Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych - Impreza turystyczna – składa się
  z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
 3. Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy
 4. Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych
  z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
 5. Produkt turystyczny – Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

 

W tegorocznej edycji konkursu produkty zgłaszano za pomocą aplikacji internetowej. Do dnia 31.07.2013 r. wpłynęły 24 zgłoszenia. Rywalizacja była bardzo duża. Kapituła powołana przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną wyłoniła pięciu laureatów:

 • Babskie Ranczo. Nauka jazdy konnej dla kobiet” Babskie Ranczo 
 •  „Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu” - Urząd Miasta Opola
 •  „Kraina Miodu i Mleka na weekend” - Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
 •  „Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Drum Fest” - Polskie Stowarzyszenie Perkusyjne
 • Międzynarodowy Turniej Rycerski” Spółdzielnia Socjalna "Gród"

Pod uwagę brano przede wszystkim ponadregionalne znaczenie produktu, jego rozpoznawalność na terenie całego kraju, nie tylko Regionu.

 

Do etapu ogólnokrajowego koordynowanego przez Polską Organizację Turystyczną Kapituła zgłosiła następujące produkty:

 • Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu
 • Międzynarodowy Festiwal Perkusyjny „Drum Fest”
 • Międzynarodowy Turniej Rycerski

 

Postanowiono również w sposób szczególny wyróżnić dwa produkty:

 

 • Gminę Murów Zabytki, Przyroda, Borsuka Znak – Tak Gmina Murów Zdobywa Świat” za "Profesjonalną i pomysłową kampanię promocyjną gminy wiejskiej"

 

 • Politechnikę Opolską "Kolej na orkiestrę czyli Opolski Ekspres Dęty", "Z orkiestrą po Odrze" oraz "Z orkiestrą po zamkach i pałacach" za "Konsekwentną i skuteczną promocję uczelni oraz regionu poprzez wydarzenia kulturalne".

 

Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Opolskiego. Patronat medialny sprawują  Radio Opole, TVP Opole, Nowa Trybuna Opolska oraz serwis informacyjny branży turystycznej tur-info.pl

Plakat Konkurs 2013.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe