Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Ruszył cykl szkoleń skierowany do członków Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”

W dniu 25 kwietnia 2016 roku w Pałacu Pawłowice w Pawłowicach (k. Gorzowa Śląskiego) odbyło się szkolenie organizowane przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną we współpracy  Urzędem Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach projektu pn.: „Wsparcie promocjii rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj”. Szkolenie rozpoczęło cykl siedmiu spotkań adresowanych do przedstawicieli obiektów świadczących usługi gastronomiczne, noclegowe i/lub turystyczne na terenie województwa opolskiego, będących członkami Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj”. Tematyka szkolenia dotyczyła produktów tradycyjnych województwa opolskiego – aspektów prawnych związanych z ich rejestracją, przedstawieniem pojęcia: „Lista Produktów Tradycyjnych”, a także systemów certyfikacji i ochrony jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Prelegentem była Pani Mariola Szachowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Udział wzięło łącznie 15 osób, w tym również przedstawiciele Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Cały cykl szkoleń ma na celu przygotowanie przedstawicieli Szlaku do efektywnego kreowania turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich województwa opolskiego. Transfer wiedzy podczas spotkań, z naciskiem na praktyczne jej wykorzystanie, pozwoli na rozwianie wielu wątpliwości, wskaże na ciekawe i różnorodne rozwiązania promocji sieci. Podczas spotkań stworzona zostanie również możliwość zawiązania sieci kontaktów, będącej podwaliną przyszłej współpracyw ramach sieci jaką jest Opolski Bifyj.

 

KSOW Poprawne ologowanie.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe