Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Działania związane z rozwojem i promocją Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” rozpoczęte!!!

Rusza cykl szkoleń dla przedstawicieli Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”, który organizowany jest w ramach projektu współfinansowanego ze środku Unii Europejskiej. 

Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” działa w ramach struktur organizacyjnych Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jako wydzielona jednostka organizacyjna, która zrzesza lokale gastronomiczne z terenu Opolszczyzny, promujące tradycyjną kuchnię Śląska Opolskiego.

Szlak otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2017 ze środków Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Operacja, na którą zostaną przeznaczone środki unijne, pn.: „Wsparcie promocji i rozwoju sieciowania Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego Opolski Bifyj”, ma na celu przede wszystkim wesprzeć działania na rzecz rozwoju i promocji w kraju i zagranicą Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”, i tym samym dziedzictwa kulinarnego regionu Śląska Opolskiego.

W dniu 25.04.2106 r. odbędzie się pierwsze szkolenie, organizowane w ramach projektu, które skierowane jest do członków Szlaku Kulinarnego – przedstawicieli obiektów świadczących usługi gastronomiczne, noclegowe i/lub turystyczne. Szkolenie dotyczyć będzie produktów tradycyjnych województwa opolskiego i odbędzie się w Pałacu Pawłowice w Pawłowicach (k. Gorzowa Śląskiego).

KSOW Poprawne ologowanie.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe