Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

FORUM REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU W DNIACH 20.03. - 21.03.2009

W dniach 20.03. - 21.03.2009 r., na zaproszenie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do Białegostoku przyjechali przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, w tym Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Powodem odwiedzin były Podlaskie Targi Turystyczne oraz połączone z nimi obrady Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych (FROT). Podczas obrad w dniu 20 marca, omówiono m.in. najważniejsze działania i osiągnięcia FROT w 2008 roku oraz w I kwartale 2009 roku, a także powołona nowy Zarząd i przyjęto plan działania FROT na 2009 rok. 

Na kolejną kadencję wybrano do Zarządu FROT:

Prezes Zarządu – Wojciech Fedyk – Dyrektor Biura Dolnośląskiej ROT
Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Wilk-Grzywna – Dyrektor Biura Świętokrzyskiej ROT
Sekretarz Zarządu – Agnieszka Sikorska – Dyrektor Biura Śląskiej ROT
Członek Zarządu – Ewa Przydrożny – Dyrektor Wielkopolskiej ROT
Członek Zarządu – Zbigniew Frączyk – Dyrektor Łódzkiej ROT

Członkowie Forum ROT za najważniejsze działania w 2009r. uznali:

Działania d/t stworzenia ogólnopolskiego systemowy projektów szkoleniowych w PO Kapitał Ludzki
Wsparcie procesu wdrażania programu Promocja Polski Wschodniej POIG 5.1
Finalizacja opracowania i dystrybucji Kodeksu Dobrych Praktyk
Usprawnienie systemy dystrybucji wydawnictw regionalnych ROT i POT
Uruchomienie wspólnie z Międzynarodowymi Targami Turystycznymi w Poznaniu akcji Discovery Poland
Aktywizacja prac Zespołów Roboczych POT-ROT w tym szczególnie d/t promocji Polski w ramach POIG 6.3
Aktywne włączanie się w spotkania Konwentu Marszałków w sprawach turystyki

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe