Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

WYRÓŻNIENIE DLA OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ W KONKURSIE OPOLSKIE NIEZAPOMINAJKI 2011

W dniach 14 – 15 września 2012 roku, już po raz czwarty, z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zorganizowano Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych. Podczas tego wydarzenia nastąpiło także rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszą Organizację Pozarządową Województwa Opolskiego „Opolskie Niezapominajki”. Celem tego wydarzenia było uhonorowanie najlepszych organizacji pozarządowych województwa opolskiego, promocję najlepszych pomysłów realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych. Konkurs miał również na celu przybliżenie działalności opolskich organizacji pozarządowych mieszkańcom naszego województwa.


    Wzorem lat ubiegłych, uroczystości zostały podzielone na dwa dni. Pierwszy dzień, (14 września 2012 roku) poświęcono oficjalnym uroczystościom. W Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano konferencję pt. „Skuteczna animacja lokalna szansą na rozwój społeczności lokalnych w województwie opolskim”, podczas której Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna otrzymała z rąk Pani Barbary Kamińskiej – Członka Zarządu Województwa Opolskiego, trzecie już w historii Wyróżnienie za bogatą, intensywną i owocną działalność na rzecz mieszkańców Regionu. Pani Marszałek Województwa pogratulowała zwycięzcom i wyróżnionym. W imieniu Prezesa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Pana Stanisława Rakoczego, nagrodę odebrali Wiceprezes OROT – Pan Stanisław Mazur oraz Dyrektor OROT – Pan Piotr Mielec.


    Kolejny dzień był poświęcony bezpośredniej prezentacji działalności każdej z organizacji podczas targów plenerowych. W centralnym punkcie miasta, wzdłuż ul. Krakowskiej rozstawiono domki drewniane i namioty, aby każdy z mieszkańców Opola oraz osób odwiedzających miasto mógł zapoznać się z ofertami oraz profilami działalności organizacji pozarządowych, w tym również Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zainteresowane osoby mogły poznać bliżej charakter i zakres działalności Stowarzyszenia oraz dowiedzieć się więcej na temat aktualnie realizowanych przedsięwzięć, m.in.: projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II, projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy pn. Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko – czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów oraz projektu pn. Współpraca transgranicza klastrów turystycznych. Dodatkowo chętni mogli zaopatrzyć się w wiele materiałów informacyjnych i promocyjnych województwa opolskiego: w mapę VisitOpolskie.pl, w foldery Atrakcje Turystyczne Śląska Opolskiego, w najnowsze wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pt. Ścieżki czasu, w materiały promocyjne sygnowane przez Krainę Św. Anny, foldery z „JuraParku” w Krasiejowie, informatory bazy noclegowej województwa opolskiego i wiele innych. Dzięki dopisującej aurze, a także licznym imprezom towarzyszącym, targi cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe