Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Cele stowarzyszenia

Stowarzyszenie Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna już od 2003 roku promuje Województwo Opolskie i zachęca do poznawania jego zalet i bogactwa, jako regionu przyjaznego turystom. OROT jest jedną z najwcześniej założonych Regionalnych Organizacji Turystycznych w kraju i cieszy się dużym zaufaniem wśród podmiotów i instytucji woj. opolskiego, dzięki czemu zrzesza wielu członków.

Celem powołania Stowarzyszenia było m.in. kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku województwa na rynkach turystycznych w kraju i zagranicą, opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki województwa opolskiego, inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki, integracja gmin i powiatów województwa opolskiego w zakresie turystyki, koordynacja wszelkich działań pro turystycznych, doskonalenie kadr, prowadzenie i koordynowanie systemu informacji turystycznej w województwie. Cele statutowe Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej realizowane są m.in. poprzez: udział w imprezach promocyjnych o charakterze targowym w kraju i za granicą; wydawnictwa i konkursy promujące walory turystyczne Śląska Opolskiego; doskonalenie kadry turystycznej poprzez organizację szkoleń; organizację imprez „study tour” i „study press” (m.in. dla grup z Belgii, Czech, Finlandii, Japonii, Niemiec, Rosji, Węgier, Chin, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy); przygotowanie dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju turystyki i promocji województwa.

Każdego roku podczas wielu imprez targowych OROT organizuje stoiska wystawiennicze, na których rozdawane są materiały promocyjne wydawane przez OROT i jej członków w nakładzie po co najmniej kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy rocznie. Skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na własną działalność, by móc ze zwiększona siłą promować atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego. Co najważniejsze wychodzimy naprzeciw potrzebom turystów m.in. poprzez utworzenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej (regionalny punkt IT) wraz z największym portalem informacji turystycznej o województwie opolskim www.visitopolskie.pl

 

Dzięki funduszom unijnym OROT prężnie się rozwija i działa jeszcze intensywniej na korzyść województwa opolskiego. Realizuje wiele projektów, które wpływają na usprawnienie i profesjonalizację świadczonych usług przez branżę turystyczną województwa opolskiego. Ponadto przy OROT od 2012 roku działa Koło Przewodników Turystycznych i Pilotów, a w 2015 roku Stowarzyszenie powołało do życia Szlak Kulinarny Województwa Opolskiego "Opolski Bifyj".

Całość zadań, których realizację prowadzi OROT ma służyć promocji i poszerzeniu świadomości o atrakcyjności i bogactwie kulturowym, przyrodniczym i krajoznawczym Śląska Opolskiego.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe