Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Jak to się zaczęło...

W celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą, w 2000 r. powołano do życia Polską Organizację Turystyczną, która jest wyspecjalizowaną agendą rządową. POT zacieśniając współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, zainicjowała tworzenie regionalnych organizacji turystycznych, których głównym celem działania jest szeroko rozumiana promocja każdego z regionów Polski. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, grupa pasjonatów turystyki oraz osób związanych z samorządem terytorialnym różnych szczebli, powołała do życia w dniu 24 czerwca 2003 roku – Opolską Regionalną Organizację Turystyczną. W dniu 8 sierpnia 2003 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Członków OROT. W tym samym roku opracowano Biuletyn Informacyjny, zorganizowano wizytę studyjną na Opolszczyźnie dla dziennikarzy ogólnopolskich redakcji czasopism turystycznych, a także wzięto udział w dwóch imprezach targowych.

Komitet założycielski Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej:

 1. Bogumiła Duber
 2. Bożena Hasij – Domagała
 3. Józef Kotyś
 4. Krzysztof Kulikowski
 5. Ireneusz Szmajda
 6. Janusz Wójcik
 7. Maria Żurek

Należy podkreślić, iż przez cały okres działalności Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej towarzyszyło nam wiele osób i instytucji, które poprzez swoje doświadczenie i zaangażowanie wspierały rozwój stowarzyszenia.

Skład pierwszego Zarządu:

 • Prezes - Krzysztof Kulikowski
 • Wiceprezes - Józef Kotyś
 • Skarbnik - Grażyna Butmankiewicz 
 • Lucjusz Bilik
 • Tomasz Garbowski

Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący - Ireneusz Szmajda 
 • Bogumiła Duber
 • Barbara Dębska

W skład Rady Programowej weszli również ówcześni przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego:

 • Ryszard Galla – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • Ewa Rurynkiewicz – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

W ciągu dotychczasowej działalności Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna była prowadzona przez trzech Prezesów:

 • lata 2003 – 2005: Pan Krzysztof Kulikowski – Dyrektor hotelu „Mercure” w Opolu
 • lata 2005 – 2007: Pani Ewa Rurynkiewicz – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 • lata 2007 – nadal: Pan Stanisław Rakoczy – Członek Zarządu Województwa Opolskiego; (Wicemarszałek Województwa Opolskiego w latach 2006-2007 oraz 2016-2018; Poseł na Sejm RP w latach 2007-2011; Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w latach 2011-2015)

Jubileusz 10 lecia OROT

Film podsumowujący 15 lat OROT

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe