Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Najlepszy Produkt Turystyczny 2011


- „II Śląski Turniej Kulinarny” ma na celu prezentację tradycyjnych dań ze śląskim rodowodem i przybliżenie tradycji i kultury śląskiej kultywowanej w rejonie województwa opolskiego.
* Dwudniowy konkurs kulinarny (11-12 czerwiec 2011).

IMG_1113.jpegplan_8.jpegIMG_1113.jpeg


- „Kraina Św. Anny- idealne miejsce na Twój wypoczynek”- to teren w województwie opolskim, chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie występują ze sobą wszystkie walory turystyczne. Niewątpliwe do najważniejszych z nich należy zaliczyć walory przyrodnicze, wśród nich znajdą Państwo takie perełki jak:
Park Krajobrazowy Góra św. Anny, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin między innymi: susła moręgowego, pazia królowej, lilii złotogłów, jarząba brekinii i wiele, wiele innych ciekawych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną przez Europejską Sieć Natura 2000.
Ponadto od 2010 r. Park Krajobrazowy Góra św. Anny szczyci się statusem 2 powstałego w Polsce Geoparku Krajowego. Dzięki temu statusowi Góra św. Anny w przyszłości może starać się o wpisanie do Europejskiej Sieci Geoparków, jak również Narodowych Geoparków wspieranych przez UNESCO, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju turystyki na tym terenie.
Obszar Krainy to miejsce gdzie, spotkają Państwo bogatą bazę noclegową, od hoteli i pensjonatów po liczne gospodarstwa agroturystyczne.

www.annaland.pl

DSC_5203.jpegDSC_6438.jpegGóra Św. Anny.jpeg


- „Miejskie Trasy Turystyczne CityWalk w Kędzierzynie-Koźlu projekt realizowany był przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego posiadających wspólne dziedzictwo kulturowe oraz potencjał w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych: Kędzierzyn-Koźle, Kłodzko, Świdnicę, Bardo, Prerov, Czeską Skalicę. Projekt zakładał wytyczenie szlaków miejskich podkreślających wspólną historię tej części Europy poprzez spójne oznakowanie tras, ujednolicenie materiałów promocyjnych, wspólną ekspozycję na międzynarodowych targach i imprezach turystycznych oraz promocję pod wspólnym logo projektu, utworzenie bezobsługowych punktów Informacji Turystycznej (język polski, czeski, angielski, niemiecki). Idea partnerstwa miast miała też na celu uzyskanie niższych kosztów w organizowanych wspólnie przetargach. Dotychczas nacisk kładziony był bowiem na walory przyrodnicze ( uzdrowiska, agroturystyka, tereny rekreacyjne, leśne, górskie)- projekt doskonale uzupełnia lokalne i regionalne strategie rozwoju Turystyki o podstawowe elementy Turystyki miejskiej-miejskie trasy turystyczne.

www.citywalk.info


- Międzynarodowe Targi Turystyki „W Stronę Słońca”- Idea targów opiera się na zorganizowaniu prezentacji szeregu ofert turystycznych w jednym miejscu, w ciągu 3 dni.
Gówne atrakcje: goście specialni (R.Makłowicz, J.Kret, M.Wojciechowska, P. Dytko, R. Korzeniowski, B. Wołkowski, K.Wielicki), zjazdy na linie, loty balonami, skoki na bungie, ściany wspinaczkowe, degustacje kulinarne, pokazy sportowe, muzyczne atrakcje, programy dla dzieci. Infrastruktura turystyczna: ustawienie w jednym miejscy ( opolski Rynek ) domków targowych, w których swoje oferty prezentują przedstawiciele branży turystycznej. Turyści maja możliwość bezpłatnego odwiedzenia targów i zebrania najciekawszych ofert wypoczynku w kraju i za granicą.

www.profil.pl

IMG_9756.jpegIMG_9531.jpegIMG_1493.jpegIMG_1754.jpeg

- Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Podstawowe zadania Narodowego Centrum Polskiej Piosenki:

1. rozpoznawanie, kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego;

2. współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzowania jego dorobku artystycznego;

3. promowanie działalności kulturalnej;

4. ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Tak pojętą misję Narodowego Centrum Polskiej Piosenki realizują:

Dział Organizacji Imprez - Amfiteatr, który zajmuje się:

organizacją imprez artystycznych, rozrywkowych i rekreacyjnych o charakterze masowym - koncerty, imprezy plenerowe, jarmarki, kiermasze itp.;

organizacją wydarzeń kulturalnych - realizacja różnych form imprez kameralnych i cyklicznych (tematyczne, warsztaty, prezentacje różnych rodzajów muzyki itp.);

organizacją Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki i innych festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym;

współpracą z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi - pomoc przy organizacji różnych imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych;

prowadzeniem działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;

realizacją imprez zleconych, w tym wynajem Amfiteatru i jego pomieszczeń;

działalnością wystawienniczą

www.ncpp.opole.pl

opole_panorama1 duże.jpegee9451fbe63f5783bc0fb9475995b55b.jpegIMG_1980.jpeg

- „Polsko-Czeska Muzyczna Fiesta”- Cykl imprez o unikatowym charakterze i znaczeniu, dlatego że obok głównej idei jaką była dalsza integracja mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza i rozwój ruchu turystycznego w regionie, projekt był nakierowany na promowanie polskich i czeskich muzyków – amatorów wykonujących różnorodne gatunki muzyki ‘młodzieżowej” czyli hip-hop, rock, reggae i house, pop. Wartością dodaną produktu była organizacja warsztatów. Dzięki zorganizowanym warsztatom rozpropagowano możliwości samorealizacji twórczej i pozytywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży.
Łącznie w ramach Polsko-Czeskiej Muzycznej Fiesty było 15 dni występów, pokazów i warsztatów. W licznych koncertach czy pokazach udział wzięło ponad 400 artystów-amatorów z zespołów działających przy domach kultury w Jeseniku i Nysie, 203 wolontariuszy oraz ponad 20 tysięcy widzów – mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, w tym czeskich, głównie dowożonych autokarami z Jesenika. W ciągu trwania imprez w ramach projektu łącznie dokonano 8 bezpłatnych przewozów na miejsce imprez w Nysie czy Jeseniku (10 autokarów łącznie). Natomiast w warsztatach w ramach festiwalu twórczości młodzieżowej udział wzięło ponad 130 osób.

www.ndk.nysa.pl

 

 

 

 

 

 

 


 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe