Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Przetarg nieograniczony na Opracowanie merytoryczne i graficzne, skład oraz druk czterech publikacji dot. kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki” realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III”

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ogłasza przetarg na 

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY  PN. „OPOLSKIE SMAKI” 

realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Przetarg nieograna lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

PDFSIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (807,12KB)

PDFZałącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Publikacje OROT.pdf (572,22KB)

PDFZałącznik nr 2 Formularz Oferty do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (594,00KB)

PDFZałącznik nr 3 Umowa do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (754,24KB)

PDFZałącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (535,07KB)

PDFZałącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do SIWZPublikacje OROT 2014.pdf (531,98KB)

PDFZałącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (495,79KB)

PDFZałącznik nr 7 Wykaz Podwykonawców do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (508,39KB)

PDFZałącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (561,81KB)

 

Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetagu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY  PN. „OPOLSKIE SMAKI” 

 

Pytanie:

Uprzejmie proszę o podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opolskie Smaki”.

Odpowiedź:

Uprzejmie informujemy, iż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania opisanego w ogłoszonym zamówieniu publicznym dot. Opracowania merytorycznego i graficznego, składu oraz druku czterech publikacji dotyczących kulinariów Opolszczyzny pn. „Opolskie Smaki”, zostanie podana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych, przed otwarciem kopert tj. 24.10.2014 r. o godzinie 13:00.

 

Pytanie:

W nawiązaniu do Państwa przetargu na druk 4 wydań publikacji "Opolskie Smaki" chcielibyśmy zgłosić uwagi do projektu umowy:

1. umowa nie zawiera równości stron odnośnie opóźnień wykonawcy, kar umownych i odstąpień od umowy. Kary występujące po stronie Wykonawcy są rażąco wysokie w stosunku do kar jakie występują po stronie Zamawiającego jak i również brak wyszczególnia kar dla Zamawiającego w sytuacji kiedy opóźnienie wystąpi z winy Zamawiającego (nie zaakceptowanie projektu w czasie umożliwiającym druk publikacji).

2. kary z tytułu odstąpienia wysoko rażące dla Wykonawcy, natomiast kara za odstąpienia od umowy ze strony Zamawiającego jest 6-krotnie mniejsza!

3. podany termin 3-dniowy na poprawę błędów prosimy o wydłużenie tego terminu

4. prosimy o umieszczenie zapisu stosowania się do Polskiej Normy Branżowej w poligrafii

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy, a określenie warunków, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia leży w gestii Zamawiającego.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe