Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY ZAPRASZA NA SZKOLENIE

clip_image002B.jpeg

STOWARZYSZENIE KRAINA św. ANNY

JEST ORGANIZATOREM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH TERENOWYCH PO WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

SZKOLENIE ROZPOCZYNA SIĘ 20 LUTEGO 2009 r.

MA NA CELU PRZYGOTOWANIE 15 PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH z OBSZARU KRAINY św. ANNY (www.annaland.pl).

Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe na terenie

Krainy św. Anny.

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Domu Pielgrzyma

na Górze św. Anny.

Piątki ( godz. 16-20) , soboty ( 9-13).

 

 

Program szkolenia realizowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 233, poz. 2268; Dz. U. Nr 273, poz. 2703; Dz. U. Nr 175, poz.1462) oraz przez przepisy wykonawcze do Ustawy – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ( Dz. U. 15/2006, poz. 104).

 

Projekt „Sięgamy po wiedzę o regionie” jest Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe