Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA ZAPRASZA NA SZKOLENIA

 

UWAGA !!! CIEKAWE KURSY !!!
 
WYŻSZA SZKOŁA TEOLOGICZNO-HUMANISTYCZNA
w Podkowie Leśnej
PUNKT KONSULTACYJNY W NYSIE
48-300 Nysa, ul. Poznańska 1
tel/fax.: 077 435 12 54 wew. 23 lub 24
www.itkb.nysa.pl (zakładka KURSY)
 
organizuje:
 
KURS PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
po województwie opolskim!!!
Oraz wiele innych ciekawych kursów!!!
 
 
KURS PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH !!!

Opis kursu:
Szkolenie przewodników turystycznych ma na celu przygotowanie nowej kadry przewodników terenowych po województwie opolskim. Przewodnikiem turystycznym może zostać osoba, która:
·   Ukończyła 18 lat,
·   Posiada wykształcenie minimum średnie,
·   Posiada dobry stan zdrowia (potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy),
·   Nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z pełnieniem funkcji przewodnika turystycznego,
·   Odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin z kursu przewodników turystycznych.
Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu upoważniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego. Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu państwowego z kursu przewodników turystycznych daje prawo do wykonywania zawodu, jako przewodnik turystyczny

Cena kursu zawiera:
·   250 godzin z czego część teoretyczna obejmuje 165 godzin, a część praktyczna obejmuje 85 godzin,
·   Osiem wycieczek szkoleniowych z realizacją programu praktycznego, w tym:
Wycieczki jednodniowe:
Opole/Bierkowice, Paczków/ Otmuchów/ Grodków/ Brzeg, Góra Św. Anny/ Kamień Śląski, Prudnik/ Głogówek, Ozimek/ Krasiejów/ Turawa, KluczborkWycieczka dwudniowa:
Góry Opawskie – Jarnołtówek – Kopa Biskupia
Wycieczka piesza:
Nysa

Program kursu:
W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z zakresu:
·         Historia Polski (8h), Geografia turystyczna Polski (8h), Historia kultury w Polsce (8h), Ochrona przyrody i środowiska w Polsce (6h), Turystyka w Polsce (4h), Metodyka i etyka przewodnictwa. Ogólne zasady przewodnictwa (6h), Podstawowe przepisy prawne w turystyce (6h), Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii (4h), Historia regionu na tle historii Polski (30h), Kultura i sztuka regionu (30h), Charakterystyka geograficzna regionu (30h), Etnografia regionu (15h), Środowisko geograficzne regionu i jego ochrona (20h), Zagospodarowanie turystyczne regionu (20h), Terenoznawstwo i topografia (25h), Metodyka i technika prowadzenia wycieczek terenowych (30h), Zajęcia praktyczne – 8 wycieczek szkoleniowych z realizacją programu praktycznego.
 
Wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów: pracowników naukowych, pracowników muzealnych, przewodników turystycznych o wieloletnim doświadczeniu.
Cena kursu:
·   Uczniowie i Studenci - 1 100 zł
·   Pozostałe osoby - 1 300 zł
Szczegóły kursu:
·   terminy spotkań będą dostosowane do wymogów grupy
·   kurs rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym, które odbędzie się 5 kwietnia 2009 r. (niedziela) o godzinie 16.00 w sali nr 06 (parter).

 
KURS PILOTÓW WYCIECZEK !!!
Opis kursu:
Pilotem wycieczek może zostać osoba, która:
·   ukończyła 18 lat,
·   ukończyła szkołę średnią,
·   nie była karana za przestępstwa umyślne oraz związane z pełnieniem funkcji pilota lub przewodnika,
·   odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne,
·   której stan zdrowia umożliwia wykonywanie zadań pilota wycieczek
Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o Ukończeniu Kursu upoważniającego do przystąpienia do egzaminu państwowego. Uwaga!!! Egzamin państwowy zewnętrzny odbywa się w NYSIE!
Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu państwowego z kursu pilotów wycieczek daje prawo do wykonywania zawodu, jako pilot wycieczek.

Cena kursu zawiera:
·   120 godzin lekcyjnych w skład których wchodzą wykłady i ćwiczenia.
·   Trzy wycieczki szkoleniowe z realizacją programu praktycznego, w tym jedna dwudniowa zagraniczna do Pragi z zagwarantowanym noclegiem w hotelu, przejazdem komfortowym autokarem, ubezpieczeniem KL, NNW i bagażu, wyżywieniem,
·   Podręcznik i materiały szkoleniowe.
·   Cena kursu nie obejmuje opłat związanych z egzaminem państwowym. Opłata za egzamin państwowy dla kandydatów na pilotów wycieczek wynosi 200 zł – 120 zł część teoretyczna egzaminu i 80 zł część praktyczna.
Program kursu:
W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z zakresu:
·   Przemysł turystyczny w Polsce i na Świecie (6 h),
·   Struktura społeczno-polityczna Polski. Polska na tle Europy i Świata (4 h),
·   Obsługa ruchu turystycznego (36 h),
·   Geografia turystyczna Polski i Europy, Historia kultury i sztuki (30 h),
·   Przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne (12 h),
·   Bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia, higiena w turystyce (4 h),
·   Pilot a grupa (28 h),
·   Zajęcia praktyczne – 3 wycieczki szkoleniowe z realizacją programu praktycznego.
Cena kursu:
·   Uczniowie i studenci:
600 zł przy płatności jednorazowej
650 zł przy płatności ratalnej (cztery raty)
·   Pozostali:
650 zł przy płatności jednorazowej
700 zł przy płatności ratalnej (cztery raty)
 
Szczegóły kursu:
·         Proponujemy Państwu kurs weekendowy.
·         Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
·         Istnieje możliwość opłaty za kurs w ratach dogodnych dla słuchacza kursu.
·         Kadra prowadząca zajęcia to wykładowcy - piloci - praktycy z wieloletnim doświadczeniem.
·         Zajęcia z kursu organizowane są przez cały rok.
·         Kurs rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lutego (niedziela) o godzinie 16.00 w sali nr 06. 
·         Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie odpowiedniej grupy uczestników.

KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH – WEEKENDOWY!!!

Opis kursu:
Wychowawcą w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:
·         ukończyła 18 lat
·         ukończyła szkołę średnią.
Kurs kończy się egzaminem nadającym uprawnienia państwowe. Egzamin składa się z krótkiego testu oraz z prac plastycznych, które przygotowują Państwo na zajęciach praktyczno-technicznych. Już w dniu egzaminu otrzymują Państwo Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
         Ukończenie kursu wychowawców kolonijnych daje prawo do wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
Cena kursu zawiera:
·         36 godzin zajęć
·         Koszty egzaminu
·         Koszty Zaświadczenia o ukończeniu kursu
 
Program kursu:
 
W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:
·         Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
·         Ogólne cele pracy wychowawczej,
·         Planowanie pracy wychowawczej,
·         Struktura organizacyjna Placówki,
·         Normy i przepisy obowiązujące kadrę i uczestników,
·         Prace praktyczno-techniczne
·         i wiele innych ciekawych zagadnień.
Cena kursu:
·         140 zł dla studentów WSTH
·         150 zł dla uczniów i studentów pozostałych szkół
·         180 zł dla osób spoza szkół
Szczegóły kursu:
·         Spotkania odbędą się w 4 dni weekendowe!
·         Daty spotkań: 28 lutego 2009 (sobota), 1 marca 2009 (niedziela),  7 marca 2009 (sobota) i 8 marca 2009 (niedziela)
·         Termin zakończenia kursu – 8 marca 2009 r.
·         Egzamin odbędzie się w dniu 22 marca 2009 r. (niedziela)
·         Kurs rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lutego (niedziela) o godzinie 16.00 w sali nr 06. 
 
KURS KIEROWNIKÓW KOLONII – WEEKENDOWY !!!
 
Opis kursu:
 
Placówką wypoczynku dzieci i młodzieży może kierować osoba, która posiada co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej i:
·         wykonuje zawód nauczyciela  
·         pełni funkcję czynnego instruktora harcerskiego od stopnia podharcmistrza włącznie
·         posiada uprawnienia wychowawcy kolonijnego.
 
Już w dniu zakończenia zajęć otrzymują Państwo Zaświadczenie o Ukończeniu Kursu instruktażowego dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, które jest ważne bezterminowo. Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej.
     Ukończenie kursu kierowników kolonii daje prawo do wykonywania zawodu, jako kierownik placówki na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.
 
Cena kursu zawiera:
·         10 godzin lekcyjnych w skład których wchodzi 6 godzin wykładów oraz 4 godziny ćwiczeń.
 
Program kursu:
W trakcie trwania kursu będą Państwo uczestniczyć w zajęciach z różnej tematyki, między innymi:
·         Planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku
·         Organizacja pracy kierownika placówki,
·         współpraca z kadrą w placówce,
·         prowadzenie dokumentacji w placówce wypoczynku,
·         Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
·         i wiele innych ciekawych zagadnień.
Cena kursu:
·         90 zł
 
Szczegóły kursu:
·         Spotkania odbędą się w 2 dni weekendowe – sobota i niedziela!
·         Daty spotkań: 28 lutego 2009 (sobota), 1 marca 2009 (niedziela),
·         Termin zakończenia kursu – 1 marca 2009 r.
·         Kurs rozpoczyna się spotkaniem informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lutego (niedziela) o godzinie 16.00 w sali nr 06.
 
WEEKENDOWY KURS FOTOGRAFII CYFROWEJ DLA POCZĄTKUJĄCYCH !!!
Organizowany we współpracy z renomowaną wrocławską firmą warsztatyfotograficzne.pl
 
Opis kursu:
Kurs fotografii cyfrowej to warsztaty, podczas których każdy uczestnik  nabywa wiedzę z podstaw fotografii, uczy się posługiwania aparatem cyfrowym oraz zapoznaje się z możliwościami cyfrowej obróbki zdjęć za pomocą bezpłatnych programów. W trakcie zajęć omawiane są też typowe sytuacje fotograficzne oraz najczęściej popełniane przez początkujących fotoamatorów błędy.

Cena kursu zawiera:
·         10 godzin warsztatów
 
Program kursu:
Na tym kursie nauczysz się przede wszystkim pracować z aparatem tak, aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Zapoznasz się z popularnymi formatami zapisu zdjęć oraz nauczysz się korzystać z trybów tematycznych i manualnych, ustawisz odpowiednią głębię ostrości oraz wyzwolisz lampę błyskową w trybie Slow. Po warsztatach samodzielnie będziesz potrafił ustawić podstawowe parametry cyfrówki, skorygujesz ekspozycję czy też dobierzesz właściwy balans bieli. Podczas kursu nauczysz się też kreowania obrazu. Poznasz bowiem podstawowe aspekty fotografii potrzebne do wykonywania dobrych zdjęć. Wyjaśnimy Ci takie terminy jak kompozycja, barwa, światło, głębia obrazu, perspektywa, oraz pokażemy jak prawidłowo odwzorować na zdjęciach ruch. Omówimy także najczęściej popełniane przez początkujących fotoamatorów błędy i pokażemy jak wykorzystać do poprawy zdjęć komputer.
 
Cena kursu:
·         200 zł – to tylko 20 zł za 1 godzinę!
 
Szczegóły kursu:
·         Poziom zaawansowania: poziom I – dla początkujących
·         Daty spotkań: 28 lutego 2009 (sobota), 1 marca 2009 (niedziela)
·         Miasto: Nysa
·         Liczba miejsc: ograniczona – max. 17 osób

Prowadzący: Jarosław Lasota, specjalista warsztatyfotograficzne.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe