Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

GOŚĆ W DOM... I CO DALEJ? WARSZTATY INTERKULTUROWE DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ

W imieniu Biura "Dobry Projekt" zapraszamy pracowników branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej województwa opolskiego.

Projekt jest skonstruowany tak, by wspierać umiejętność szybkiego i elastycznego reagowania na potrzeby i zachowania drugiego człowieka, rozwinąć to, co już umiemy i korygować ewentualne błędy.

Istotne jest także to, że jest to praca rozciągnięta w czasie – 6 warsztatów w ciągu 6 miesięcy  pozwalają kumulować wiedzę, łączyć umiejętności w spójną całość, tworzyć skuteczne narzędzie pracy i sprawdzać je w praktyce.

 

 

Korzyści dla firmy:

 

I) U uczestników szkolenia poprawia się sprawność we wszystkich procesach wymagających komunikacji. Między innymi w:

 • kontaktach z klientami
 • prowadzeniu prezentacji
 • prowadzeniu spotkań
 • sprzedaży
 • obsłudze klienta
 • tworzeniu ofert handlowych
 • obsłudze reklamacji
 • radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i tzw. trudnymi klientami
 • zarządzaniu zespołami i współpracy w ramach zespołu
 • przekazywaniu informacji i informacji zwrotnych

 

II) Wzrasta zdolność świadomego rozpoznawania zjawisk i procesów komunikacyjnych i interkulturowych oraz tego, jak w procesie komunikacji przejawiają się zjawiska właściwe kontaktowi.

III) Wzrasta wydajności pracy i poprawia się jej atmosfera.

IV) Skuteczna i przemyślana komunikacja kształtuje pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa, pomaga w relacjach z klientami i zdobywaniu nowych klientów.

V) Uczestnicy po ukończeniu szkolenia są lepiej przygotowani do pozyskiwania i obsługi klientów zagranicznych.

Uczestnicy szkolenia podnoszą swoje kwalifikacje, przez co wzrasta ich poziom zadowolenia  i identyfikacja z pracodawcą.

 

Warunki organizacyjne i cena szkolenia

 

Szkolenia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 80% lub 70% - w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego.

Cena za udział 1 osoby w cyklu warsztatów : 6 spotkań – 2-dniowych, które zostaną przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy wynosi tylko 320,33 zł w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, oraz 480,50 zł dla średnich przedsiębiorstw.
Cena od 1 osoby zawiera: udział w sześciu 2-dniowych warsztatach, materiały szkoleniowe, przerwę kawową i obiad w trakcie szkolenia. Cena nie zawiera kosztów noclegów oraz dojazdów na szkolenie. Zajęcia będą się obywały w Opolu, w salach szkoleniowych przy ul. Reymonta 14, IV piętro w godzinach od. 9.00 do 15.30.

Pierwsze wolne terminy zajęć to 24-25.02.2009 oraz 26-27.02.2009. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca !!!

 

 

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TEMATY SZKOLEŃ SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA PROJEKT:


Warsztat komunikacyjny (2 dni)
Dwudniowy warsztat poświęcony elementarnej wiedzy i umiejętnościom komunikacyjnym niezbędnym w pracy z ludźmi.

Warsztat obejmuje następujące zagadnienia:
- reguły komunikacji interpersonalnej,
- jednotorowość i wielotorowość komunikacji,
- umiejętność efektywnego i aktywnego słuchania (techniki komunikacyjne: parafraza, podążanie, itd. Itp.),
- umiejętność precyzyjnego formułowania komunikatu (unikanie i rozszyfrowywanie tzw. komunikatów skrzyżowanych),
- kanały przekazu dźwiękowego, a kanały semantyczne i mowa ciała,
- zewnętrzne i wewnętrzne bariery komunikacyjne.

rożni ludzie, rożne sposoby komunikowania (2 dni)
Warsztat poświęcony umiejętności właściwego doboru procedur komunikacyjnych w kontekście różnic, jakie zachodzą między ludźmi.

Dwa dni pracy warsztatowej obejmują następujące zagadnienia:
- charakter i osobowość człowieka (typologia uproszczona oraz typologia według DSM IV),
- różnice komunikacyjne w kontekście różnicy płci (jak komunikują się kobiety i mężczyźni),
- różnice stylów poznawczych
- dobór narzędzi komunikacyjnych w kontekście zróżnicowania

trudne sytuacje i trudny klient (2 dni)
Jak właściwa komunikacja może pomóc w sytuacjach trudnych i kryzysowych:
- umiejętność swobodnego przemieszczania się między poziomem relacyjnym, a merytorycznym
- umiejętność radzenia sobie z agresją, oporem, niechęcią, obiekcjami, wściekłością, oburzeniem
- umiejętności rozpoznawania nastawień i potrzeb innych w sytuacjach kryzysowych
- postawy asertywne
- osobowościowe uwarunkowania zachowań w sytuacjach konfliktowych
- własne emocje, opór i chronienie siebie w sytuacji kryzysowej
- interkulturowe komponenty i źródła sytuacji trudnych
- podsumowanie całości

Warsztat interpersonalny i  interkulturowy (4 dni)
Zagadnienia warsztatu:
- straty i zyski wypływające z różnicy kulturowej
- wymiary relacji: personalna, zawodowa, kulturowa – jak świadomie i nieświadomie przejawiają się w kontakcie
- umiejętność aktywnego słuchania i "bycia w kontakcie" w aspekcie odmienności kulturowej
- "jak nas widzą, tak nas piszą"; o mitach i prawdach dotyczących tzw. pierwszego wrażenia
- czym jest savoir-vivre w biznesie i czy należy mu ufać?
- podstawowe zasady pracy w wielonarodowym otoczeniu: zagrożenia i szanse
- charakter człowieka i charakter kultury - czy kultury mają osobowość?
- umiejętność radzenia sobie ze stresem adaptacyjnym na styku różnych kultur
- bariery komunikacyjne w kontekście różnic kulturowych
- reguły wpływu społecznego; jak działają w różnych kulturach
- teorie kultury i ich przełożenie na praktykę umiejętności interpersonalnych (negocjacje, perswazja, praca zespołu, zarządzanie, sprzedaż, rozwiązywanie konfliktów, etc...)
- wpływ identyfikacji narodowej, religijnej i historycznej na postrzeganie indywidualnych relacji interpersonalnych: "narody" walki, kompromisu, zależności, dominacji”
sesja case study (2 dni)
Zajęcia warsztatowe podsumowujące projekt. Zajęcia praktyczne polegające na analizie i omówieniu realnych sytuacji i problemów związanych z pracą poszczególnych uczestników projektu. Grupa superwizyjna to rodzaj grupowych konsultacji i koncentrowania się na jednym, przedstawionym przez uczestnika problemie, co jest uczące nie tylko dla zainteresowanego, ale dla wszystkich członków grupy.

 

Szerszy opis  projektu szkoleniowego ” Gość w dom i co dalej...?”  można znaleźć na stronie www.gosc.com.pl .

 

W razie pytań prosimy o kontakt bezpośredni z naszą firmą pod nr telefonów 077 4021480, 4021485, kom. 0501282608

Osoba odpowiedzialna za rekrutację – Marcin Kasprzak-Dżyberti e-mail :

           

Serdecznie zapraszamy!

 


 

PDFGość w dom.pdf (296,01KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe