Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

TURYSTYKA BEZ BARIER. PROFESJONALIZACJA KADR BRANŻY TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

W imieniu firm CTC Polska Sp. z o.o. oraz bit Polska Sp. z o.o.  Zapraszamy do udziału w projekcie:

 

 

„TURYSTYKA BEZ BARIER.

PROFESJONALIZACJA KADR BRANŻY TURYSTYCZNEJ

W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM”

 

 

realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

 

 

Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kapitału społecznego
w województwie opolskim poprzez szkolenia oraz doradztwo w dziedzinie rozwoju usług turystycznych uwzględniających m.in. potrzeby osób niepełnosprawnych.

 

 

Warunki uczestnictwa

 

W projekcie mogą uczestniczyć pracownicy ruchu turystycznego, sektora gastronomii
i hotelarstwa, zameldowani na terenie województwa opolskiego, w tym:

kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw,

osoby zatrudnione o niskich kwalifikacjach lub inne dorosłe osoby pracujące, które
z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

 

 

 

WSPARCIE DLA KADR ZARZĄDZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW FIRM

Z BRANŻY TURYSTYCZNEJ

 

5-cio dniowa wizyta studyjna w Austrii – obejmująca ogólne i specjalistyczne szkolenia
w zakresie identyfikowania i pokonywania barier związanych z obsługą osób niepełnosprawnych, definiowania ich potrzeb w zakresie turystyki, najlepszych praktyk
i austriackich projektów EFS; szkolenie będzie prowadzone w systemie train the trainers –uczestnicy projektu zdobędą uprawnienia pozwalające w przyszłości na szkolenie w tym samym zakresie swoich współpracowników;

 

Indywidualne doradztwo / coaching – doradca będzie wskazywał BO sposoby i narzędzia do niwelowania w/w utrudnień w ich miejscu pracy.

 

Koszt udziału:   20% wkład własny

80% pokrywane w ramach projektu

 

 

WSPARCIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH

Z WŁASNEJ INICJATYWY ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PROJEKTU

 

Indywidualne doradztwo zawodowe – jako forma towarzysząca szkoleniom w zakresie wyboru kierunków kształcenia;

 

Szkolenia doskonalące kompetencje osobiste – np.: profesjonalna obsługa klientów niepełnosprawnych, komunikacja interpersonalna, wizerunek w biznesie (elementy savoir-vivre), radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, PR i promocja usług turystycznych;

 

Indywidualnie dobrane specjalistyczne szkolenia zawodowe – podnoszące umiejętności ściśle związane z branżą turystyczną, np.: elektroniczne systemy rezerwacji biletów, kurs sommelierski, baristy, flair, carvingu, barmański, tworzenie stron internetowych, instruktor rekreacji ruchowej, instruktor hipoterapii;

 

Szkolenia w zakresie posługiwania się jęz. obcymi w kontaktach z turystami zagranicznymi

 

Koszt udziału: bezpłatny

 

PDFulotka.pdf (493,38KB)

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Patrycja Stogniew-Szymańska

CTC Polska Sp. z o.o., ul. Reymonta 29, 45-072 Opole

tel.: +48 (77) 402 15 70, fax: +48 (77) 456 71 80

e-mail: p.stogniew@ctc.pl

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe