Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

KIELCE - AGROTRAVEL - 17.04. - 19.04.2009

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, w dniach     17.04. – 19.04.09. na I Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, Opolszczyzna miała możliwość zaprezentowania swoich walorów turystycznych oraz tradycji kulinarnych.
Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie pierwszej w kraju, wyspecjalizowanej imprezy targowej pod kątem produktu lokalnego, agroturystyki i turystyki wiejskiej. Targi posłużyły, jako platforma wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych wspierających rozwój turystyczny wsi. Najaktywniejszym organizacjom pozarządowym dano możliwość prezentacji oferty szerokiemu gronu odbiorców. Ważnym elementem towarzyszącym targom była Międzynarodowa Konferencja Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej, warsztaty branżowe oraz wizyty studyjne. AGROTRAVEL połączono również z konferencją naukową „Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce”, warsztatami branżowymi i innymi imprezami towarzyszącymi.
Województwo opolskie było silnie reprezentowane przez przedstawicieli Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawicieli Departamentu Kultury, Sportu              i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, a także przez przedstawicieli lokalnych grup działania – Euro-country i Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
Nasz region, kontynuując tradycje tegorocznych targów w Berlinie, wystawiał się pod hasłem „OPOLSKIE KWITNĄCE”. Elementy dekoracji, wystroju stoiska, a także bogata oferta kulinarna miały zachęcić turystów do odwiedzenia naszego województwa oraz zapoznania się z jego walorami. Spinki, stylizowane na kwiaty niezapominajki, które wpinały turystom we włosy opolskie finalistki konkursu Miss Polonia, miały być dodatkową zachętą   i podkreśleniem piękna Opolszczyzny. Oprócz walorów estetycznych, odwiedzający nasze stoisko mogli delektować się niezapomnianym smakiem kiełbasy z jagnięciny oraz kołacza z marchwi z Ciska, wyrobami wędliniarskimi z Karłowic, smalcem i chlebem z Popielowa, wyrobami mlecznymi z Olesna oraz wyjątkowymi, naturalnymi sokami z Lubicza. Dla pogłębienia wiedzy o naszym regionie, turyści mogli zaopatrzyć się w przewodniki o największych atrakcjach Śląska Opolskiego oraz mapy tematyczne, które pokazują zabytki, pomniki przyrody, parki krajobrazowe oraz ciekawe, pod względem atrakcji, miejsca. Uzupełnienie stanowiły materiały promocyjne z Góry Św. Anny, Muzeum Wsi Opolskiej oraz folder opisujący szlak kościółków drewnianych powiatu oleskiego i kluczborskiego.
Stoisko Opolszczyzny odwiedzili i pozytywnie ocenili przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rolnictwa i Polskiej Organizacji Turystycznej.
Na targach AGROTRAVEL spotkało się ponad 80 wystawców z Polski i z krajów Europy Wschodniej. Targi kieleckie, posiadające pozycję wicelidera (zaraz po targach poznańskich) na polskim rynku, pod względem powierzchni wystawienniczej, przyciągnęły podczas trzech dni targowych około 40 tysięcy odwiedzających.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe