Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

KOŚCIÓŁKI DREWNIANE

Wśród wielu zabytków Opolszczyzny warto udać się szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego. Podczas zwiedzania można zobaczyć dwanaście kościółków pochodzących z XVII i XVIII w., a w tym: kościół w Opolu-Bierkowicach,Czarnowąsach, Dobrzeniu Wielkim, Kolanowicach, Laskowicach, Bierdzanach, Lasowicach Wielkich, Lasowicach Małych, Chocianowicach, Starym Oleśnie,Oleśnie i Wędryni. Całkowita liczba tych niezwykle atrakcyjnych budowli, to ponad siedemdziesiąt kościółków drewnianych, tworzących malowniczy element kultury ludowej Śląska Opolskiego. Najliczniej występują w powiatach kluczborskim, namysłowskim i oleskim.

 Chocianowice kościółek.jpeg

CHOCIANOWICE - Kościół Narodzenia NMP został wzniesiony w 1662 roku na miejscu wcześniejszego kościółka. Patronat do 1810 r. znajdował się w rękach Krzyżowników z Czerwoną Gwiazdą. Pomimo tego, że kościół wybudowano w stylu późnogotyckim, to wnętrze jest w stylu późnobarokowym - ołtarz główny pochodzi z 1726 r. W ołtarzu umieszczono późnogotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XVI w. 

Laskowice 1.jpeg

LASKOWICE - W 1686 r. zbudowano Kościół św. Wawrzyńca z wieżą ze strony zachodniej. Wewnątrz kościoła chór wsparty na pięciu spiralnych słupach oraz barokowy ołtarz z końca XVIII w.

Lasowice Małe.jpeg

LASOWICE MAŁE - Kościół Wniebowstąpienia NMP, wybudowany w 1688 r. zachował bogate wnętrze z barokowym ołtarzem głównym z początku XVIII w., ołtarz boczny i lewy z połowy XVII w. z gotycką rzeźbą św. Jakuba Starszego.

Lasowice Wlk.jpeg

LASOWICE WIELKIE - wybudowany w 1599 r. Kościół Wszystkich Świętych. Kościół posiada drewnianą wieże od zachodu i murowaną zakrystię od północy. Wewnątrz kościoła można zobaczyć XVIII w. Chrzcielnicę, rzeźbę Chrystusa na Baldachimie oraz rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Ignacego.

Wędrynia.jpeg

WĘDRYNIA - Kościół św. Jana Chrzciciela został wybudowany na przełomie wieku XVII i XVIII. W 1818 r. dobudowano do niego wieże od strony zachodniej. Kościół został odnowiony w 1959 r.

 Wierzbica_Gorna.jpeg

WIERZBICA GÓRNA - jedyny obiekt w powiecie kluczborskim, wybudowany na konstrukcji szkieletowej, to Kościół św. Jacka z początku XVIII w. Całość pokryta gontem wraz z wieżą od zachodu. We wnętrzu można podziwiać późnobarokowy ołtarz ambonowy.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe