Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

RATUSZE

ZDJĘCIE ANNA TOCH

RATUSZ OPOLSKI dzisiejszy wygląd zawdzięcza przebudowie z 1936 r. Pierwsze wzmianki o powstałym w tym miejscu budynku pochodzą z 1306 r. i dotyczą drewnianego domu kupieckiego. Wiek XIV to przebudowa budynku w dom murowany i utworzenie w nim siedziby władz miejskich. Następnie dom otoczono kramami kupieckimi i kilkupiętrowymi przybudówkami. W 1820 r, wybudowano skrzydło północne. W 1933 r. postanowiono wyburzyć przyległe przybudówki, czym naruszono konstrukcję ściany zachodniej. W konsekwencji zawaliła się ówczesna wieża ratuszowa. Odbudowano ją w 1936 r. na kształt tej, która zdobi Palazza Vecchio we Florencji. Dobudowano też południowe skrzydło z arkadami. Kiedyś w podziemiach wieży ratuszowej mieściła się "Piwnica Świdnicka", w której można było skosztowć m.in. opolskiego piwa.

ZDJĘCIE TOMASZ ZAWAŁEK

Historia początków istnienia RATUSZA w OTMUCHOWIE nie jest dokładnie znana. Pierwsze wzmianki o siedzibie władz miejskich pochodzą z 1511 r. Również data na kartuszu herbowym fundatora ratusza - biskupa wrocławskiego Jakuba Salzy wskazuje na 1536 r. W 1604 r. wybudowano wieżę z zegarem kołowym. Wybudowanie wieży zainicjowało powołanie trębacza w 1610 r. Do jego obowiązków, oprócz zapowiedzi godzin, należało informowanie o zagrożeniach takich, jak pożary.

ZDJĘCIE TOMASZ ZAWAŁEK

RATUSZ w PACZKOWIE powstał w latach 1550-52 na polecenie biskupa Baltazara Promnitza. Na przestrzeni stuleci wielokrotnie go przebudowywano. Z czasów renesansu zachowała się kwadratowa wieża, ozdobiona tarczami zegarowymi i zwieńczona attyką.

 Namysłów-ratusz.jpeg

RATUSZ w NAMYSŁOWIE zbudowano pod koniec XIV w. w stylu gotyckim, a następnie rozbudowano w stylu późnorenesansowym na początku XVII w.  Właściwą część wzniesiono w latach 1374-1378, a wieża ratuszowo została dobudowana w latach 1381-1389. Na początku XV w. do istniejących już zabudowań ratusza dołączono sukiennice oraz ławy chlebowe i szewskie. W 1622 r. na wieży umieszczono zegar. Dobudownie wagi miejskiej do ratusza nastąpiło w 1783 r. Rok 1839 r. przynióśł gruntowną odnowę ratusza. W swojej historii ratusz przeżył jeszcze dwie poważne przebudowy - w latach 1923-1924 i1963-1965. W latach 2001-2002 podjęto prace mające na celu renowację i regotyzację namysłowskiego ratusza.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe