Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OPOLSKA PRZYGODA ZAPRASZA do UDZIAŁU w KONKURSIE!

 

Do wygrania jest voucher na organizację spływu kajakowego dla grupy szkolnej do 25 osób z 50% rabatem.

Organizacja spływu obejmuje:
- dowóz sprzętu (kanadyjki/kajaki, kapoki i pagaje) na miejsce rozpoczęcia spływu,
- instruktaż wraz z omówieniem zasad bezpieczeństwa podczas spływu,
- opiekę przewodnicką w trakcie spływu,
- odbiór sprzętu z miejsca zakończenia danego spływu.

Co trzeba zrobić by wygrać?
1. Polubić post o konkursie na Facebooku naszej firmy: https://www.facebook.com/pages/Us%C5%82ugi-kajakowe-i-przewodnickie-Opolska-Przygoda/521006281284633?ref=hl 
2. Udostępnić na swojej tablicy (jako PUBLICZNY)
3. Wpisać w komentarzu nazwę klasy, szkoły i miejscowości,
4. Zdobyć pod swoim komentarzem największą ilość lajków!

Wygrywa komentarz tej klasy, która zdobędzie najwięcej polubień (lajków).

Termin spływu do uzgodnienia!

Zgłoszenia przyjmujemy do godz. 23.00 w dniu 7 lutego 2015 r. 

----- REGULAMIN KONKURSU -----

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu jest firma Usługi kajakowe i przewodnickie Opolska Przygoda z/s w Kluczborku.
2.Konkurs rozpoczyna się w dniu 24.01.2015 r. i trwa do 07.02.2015 r. do godz. 23.00.
3.Konkurs nie jest współorganizowany, sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez podmioty będące właścicielami portalu społecznościowego Facebook. Wszelkie informacje podawane przez uczestników są informacjami podawanymi organizatorowi, a nie wskazanym wyżej podmiotom.
4.Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która jest uczniem bądź pracownikiem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej.

II. ZASADY UCZESTNICTWA 

1.Należy polubić post na Facebooku naszej firmy: https://www.facebook.com/pages/Us%C5%82ugi-kajakowe-i-przewodnickie-Opolska-Przygoda/521006281284633?ref=hl 
2.Udostępnić na swojej tablicy (jako PUBLICZNY)
3.Wpisać w komentarzu nazwę klasy, szkoły i miejscowości,
4.Zdobyć pod swoim komentarzem największą ilość lajków (polubień)!

III. NAGRODA

1. Wygrywa ten komentarz, który zdobędzie najwięcej polubień (lajków). 
2.Dokładny termin i trasa spływu zostanie uzgodniona z reprezentantami wygranej klasy. Termin ważności Vouchera upływa w dniu 31.07.2015 r.
3.Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej i na fan page’u https://www.facebook.com/pages/Usługi-kajakowe-i-przewodnickie-Opolska-Przygoda/521006281284633?ref=hl do dnia 10.02.2015 r.
4.Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz swojej opinii ze spływu kajakowego na stroniehttps://www.facebook.com/pages/Usługi-kajakowe-i-przewodnickie-Opolska-Przygoda/521006281284633?ref=hl oraz na stronie: www.stobrawa-kajaki.pl

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
2.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu/ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.
3.Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe