Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ODPOWIEDŹ NA PISMO FORUM REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH SKIEROWANE DO WICEMINISTER BIEŃKOWSKIEJ

Szanowni Państwo,

Poniżej załączamy pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które jest odpowiedzią na pismo Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych wystosowane do Wiceminister Bieńskowskiej 04.02.2014 r. Przypomnijmy, że  pismo powstało z inicjatywy Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i dotyczy problemu, który ma większości organizacji pozarządowych w Polsce, a wiąże się z praktycznym uniemożliwieniem uczestnictwa "Trzeciego Sektora" w partycypacji środków przeznaczonych na rozwój obszarów przygranicznych. Organizacji pozarządowych nie stać, aby w ramach własnych budżetów finansować realizację projektów międzynarodowych, a potem przez wiele miesięcy oczekiwać na zwrot poniesionych wydatków.  Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych skierowało pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie tego problemu i poprzez wprowadzenie zaliczkowania realizacji projektów transgranicznych, umożliwienie "Trzeciemu Sektorowi" uczestnictwo w naborach konkursowych w ramach Programów Operacyjnych Współpracy Transgranicznej (Europejska Współpraca Terytorialna).
 

 PDFOdpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na pismo Forum ROT.pdf (475,74KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe