Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

PISMO FORUM REGIONALNYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH SKIEROWANE DO WICEMINISTER ELŻBIETY BIEŃKOWSKIEJ

Szanowni Państwo.
W załączeniu znajdziecie  Państwo pismo, które zostało przesłane przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych do Wiceprezesa Rady Ministrów Pani Elżbiety Bieńkowskiej. Pismo powstało z inicjatywy Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która podczas konferencji Projekty flagowe dla zintegrowanego rozwoju u progu nowego XX-lecia współpracy na pograniczu polsko-czeskim w Wałbrzychu w dniu 16.01.2014 r., spotkania Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych w dniu 23.01.2014 r. we Wrocławiu oraz spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie w dniu 30.01.2014 r., podjęła temat problemu, który dotyczy większości organizacji pozarządowych w Polsce, a wiąże się z praktycznym uniemożliwieniem uczestnictwa "Trzeciego Sektora" w partycypacji środków przeznaczonych na rozwój obszarów przygranicznych. Organizacji pozarządowych nie stać, aby w ramach własnych budżetów finansować realizację projektów międzynarodowych, a potem przez wiele miesięcy oczekiwać na zwrot poniesionych wydatków. W związku z powyższym, Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych skierowało pismo do Wiceprezesa Rady Ministrów z prośbą o podjęcie działań, mających na celu rozwiązanie tego problemu i poprzez wprowadzenie zaliczkowania realizacji projektów transgranicznych, umożliwienie "Trzeciemu Sektorowi" uczestnictwo w naborach konkursowych w ramach Programów Operacyjnych Współpracy Transgranicznej (Europejska Współpraca Terytorialna).

Łącząc wyrazy szacunku zachęcamy do lektury i wspierania naszych starań.
 

PDFPismo do wiceminister E. Bieńkowskiej.pdf (1,19MB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe