Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

KONGRES TURYSTYCZNY PN.: "WIELOKULTUROWOŚĆ W TURYSTYCE" Z OKAZJI X-LECIA OROT ZAKOŃCZONY SUKCESEM !

Sprawozdanie z Kongresu Turystycznego

pn. „ Wielokulturowość w turystyce”

z okazji X-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

 

W dniach 24-25 października 2013 roku w Nyskim Domu Kultury w Nysie z okazji obchodów X-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej odbył się Kongres Turystyczny pn. „Wielokulturowość w turystyce”. W organizację Kongresu zaangażowali się pracownicy biura i członkowie naszego Stowarzyszenia, Urząd Miasta w Nysie, B.P. "Sindbad", LGD „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i wiele innych firm oraz instytucji.

 

Pierwszego dnia na zaproszonych gości czekały przygotowane do degustacji produkty regionalne partnerów OROT z Czech, Nadrenii-Palatynatu oraz Słowacji. Kongres otworzyli wspólnie Prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pan Stanisław Rakoczy oraz Burmistrz Nysy Pani Jolanta Barska. Podczas pierwszej części podsumowano 10-letnią pracę OROT, jej początki, sukcesy, drogę, którą przeszła do dnia dzisiejszego. W Kongresie uczestniczyli m.in.: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Katarzyna Sobierajska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Pani Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, Wicewojewoda Opolski Pan Antoni Jastrzembski, Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pani Barbara Kamińska, Członek Honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Pan Klaus Bühler, Dyrektor Centrum Europy Środkowo – Wschodniej Pan Franz Seiss, przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, firm turystycznych i wielu innych znakomitych gości. Odznaczeniami Ministra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla Turystyki” uhonorowano instytucje i osoby, w tym: Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, Kluczborsko – Oleską Lokalną Organizację Turystyczną, Gminę Nysa, Pana Lucjusza Bilik, Pana Stanisława Rakoczego, Pana Kazimierza Staszkowa, Pana Tadeusza Troszyńskiego oraz Pana Ryszarda Wójcika. Nagrodzono również osoby, które przez 10 lat wspierały i tworzyły OROT. Obchody X-lecia były również znakomitą okazją, aby zaprezentować i nagrodzić Certyfikatem OROT - Najlepsze Produkty Turystyczne Województwa Opolskiego w 2013 roku. Pierwszą część uroczystości zakończyła prezentacja regionu partnerskiego województwa opolskiego – Nadrenii-Palatynatu. Gmina Nysa natomiast otrzymała „Plakietę Honorową Rady Europy” , którą wręczył Pan Klaus Bühler - Członek Honorowy Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Druga część Kongresu była prawdziwą ucztą intelektualną. Rozpoczęły ją 3 wykłady:

·         „Wielokulturowość jako czynnik (współ)decydujący  o potencjale obszarów docelowych turystyki kulturowej” - dr Armin Mikos v. Rohrscheidt

·         „Wielokulturowość jako atrakcja i potencjalny produkt turystyczny” - dr Piotr Gryszel

·         „Turystyka religijna w służbie wielokulturowości” -  prof. Krzysztof Kowalik

Po części wykładowej, wszyscy goście udali się na degustację lokalnych produktów kulinarnych przygotowaną przez Lokalną Grupę Działania „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Był to czas przeznaczony także na dyskusję kuluarową i przygotowanie się do części warsztatowej. Uczestnicy Kongresu mogli wybrać jeden temat spośród 3 paneli warsztatowych:  

 

     1. "Wielokulturowość jako atrakcja turystyczna”:

·         „Jak wykorzystać wielokulturowość regionu do tworzenia lokalnej oferty turystycznej?” – dr Piotr Gryszel;

·         „Kuchnia regionalna jako istotny element oferty turystycznej” – Dorota Zadrożna, Polska Organizacja Turystyczna;

·         „Kulinaria ponad granicami - sposób na promocję i rozwój oferty turystycznej” – Joanna Gach, Stowarzyszenie Sami Sobie Wilamowice;

·         “Jak proziaki i knysze turystykę kulinarną  w Podkarpackiem wspomagały” – Krzysztof Zieliński, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

 

2. „Turystyka transgraniczna - szanse i perspektywy rozwoju”:

·         „Działania promocyjne POT na rynkach sąsiednich: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś,      Litwa, Rosja” – Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej;

·         „Marka Karpacka” – Antoni Kamiński, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska;

·         „Działania promocyjne realizowane przez OROT we współpracy
z partnerami z Republiki Czeskiej”
– Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;

·         „Transgraniczne projekty z zakresu turystyki i promocji realizowane przez Starostwo Powiatowe w Nysie” – Anatol Bukała, naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Nysie

 

3. „Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych na obszarach przygranicznych - obszary, determinanty, sposoby pozyskania finansowania”:

·         „Dolne Vitkovice – innowacyjny pomysł na stworzenie atrakcji turystycznej na obszarze poprzemysłowym” - mgr David Karčmář, dyrektor marketingu Huta „Dolne Vitkovice” (Republika Czeska);

·         „Regionalna karta zniżkowa jako narzędzie służące wydłużeniu pobytu turystycznego na przykładzie Regionu Liptov” - Ing. Ján Gemzický, Klaster Turystyczny "Liptov" (Słowacja);

·         „Centrum szkła artystycznego w Sazawie – innowacyjność w ofercie turystycznej i współpracy międzynarodowej" – Martina Kulhava, dyrektor Centrum Szklarstwa Artystycznego (Republika Czeska);

·         „Gród w Byczynie – Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerskiego” – Andrzej Kościuk, Kasztelan grodu i prezes Spółdzielni Socjalnej Gród

 

Wieczorem, 24 października 2013 roku, na zaproszenie Pani Burmistrz Jolanty Barskiej, zaproszeni goście udali się na Biesiadę Forteczną (FORT nr II w Nysie), podczas której odbyła się degustacja produktów z Nadrenii-Palatynatu, z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie oraz z Namysłowa. W trakcie kolacji zorganizowano również nocne zwiedzanie Fortów Nyskich.

W drugi dzień obchodów, tj. 25 października 2013 roku, uczestnicy Kongresu Turystycznego wzięli udział w wizycie studyjnej na obszarze powiatu nyskiego. Zaproszeni gości mogli poznać to co najlepsze kryje Ziemia Nyska, zarówno atrakcje turystyczne, jak   i najlepsze smaki kulinarne (zwiedzano: Nysę, Paczków i Otmuchów).

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe