Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA OBJĘŁA PATRONATEM KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ BIAŁA LILIA

       Od lutego 2011 roku w Opolu i na terenie województwa Opolskiego firma Diversey Polska wraz z firmą Higma Service rozpoczęła Kampanię Społeczną „Biała Lilia” mającą na celu wyróżnienie lokali gastronomicznych oferujących swoim klientom wysokie standardy higieniczne oraz jakość produktu. Kampania zkończyła się sukcesem- 8 spośród 11 obiektów zostały wyróżnione certyfikatami Białej Lilii.

Certyfikaty otrzymały następujące lokale:

·         Szara Willa - Restauracja i Pub, Opole, ul. Oleska 11 www.szarawilla.pl

·         Don Vito - Restauracja i Pub, Opole, Rynek 32 www.don-vito.pl

·         Kofeina - Kawiarnia, Opole, ul. Kościuszki 31/1a www.kofeinaopole.blogspot.com

·         Hotel Zacisze, Turawa, ul. Biwakowa 2 www.zaciszeturawa.pl

·         Dlaczego nie? - pizzeria, lodziarnia, Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 8 www.pizzadlaczegonie.pl

·         Lodziarnia Sopelek, Opole, ul. 1 Maja 145a www.sopelek.com.pl

·         Restauracja „Spichlerz Raszowa” Raszowa ul. Kościelna 4 www.spichlerzraszowa.pl

·         Resturacja „Villa Park”, Opole ul. Czogały 1 www.villapark.opole.pl

      

       Podczas III Śląskiego Turnieju Kulinarnego odbywającego się w dniach 14- 16 września 2012 w Opolu, zaingurowana została kolejna, II edycja Kampanii Społecznej „Biała Lilia”.

Kampania została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Opola, Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Partnerem Kampanii jest także Stowarzyszenie Kucharzy Regionu Opolskiego.

       Założeniem Kampanii jest podniesienie świadomości zarówno restauratorów jak i klientów o panujących standardach higienicznych. Celem drugorzędnym jest zapewnienie pomocy ze strony ekspertów z firmy Diversey i wsparcia przez Higma Service w dostosowywaniu procesów produkcji żywności do obowiązującego prawa polskiego i unijnego zwłaszcza w oparciu o przepisy HACCP.

       Kampania opiera się na przeprowadzeniu przez doświadczonych audytorów tzw. audytów zerowych. Audytorzy wyposażeni w palmtopy z odpowiednim oprogramowaniem odwiedzają lokale gastronomiczne, które uprzednio zgłosiły swoje uczestnictwo w programie. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji system selekcjonuje pytania, dopasowując je do placówki. Audytorzy przechodząc przez wszystkie pomieszczenia zadają pytania dotyczące najistotniejszych zagadnień.

       Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przygotowywany jest raport pokontrolny. Zawiera on rekomendacje dla właścicieli oraz menadżerów restauracji.

       Placówki, które przejdą pozytywnie audyt (uzyskując powyżej 80%) otrzymają certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo przygotowywanej żywności, który będzie ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia certyfikatu. Lokal jest oznaczony logiem „Białej Lilii” w formie naklejki przy drzwiach wejściowych, które informuje klientów i gości o wysokiej jakości, higienie, bezpieczeństwie żywności i standardach higienicznych w danym miejscu.

       Organizatorzy akcji będą prowadzić akcje informacyjne w prasie oraz portalach społecznościowych informujące o idei kampanii oraz znaczeniu certyfikatu „Białej Lilii”

Program jest przeznaczony dla wszystkich chętnych restauratorów i firm związanych z branżą HoReCa: kawiarni, restauracji, pensjonatów i hoteli, gospodarstw agroturystycznych.

       Udział w Kampanii „Biała Lilia” nie wiąże się z żadnymi kosztami, jest dobrowolny i wymaga jedynie współpracy z audytorem. Wyniki audytu są poufne i udostępniane jedynie podmiotom poddającym się audytowi.

       Informacje dodatkowe oraz zgłoszenia udziału w Kampanii Społecznej „Biała Lilia” znajdą Państwo na stronie www.białalilia.pl

      

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe