Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY PN. „OPOLSKIE SMAKI” realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III”

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ogłasza przetarg na 

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY  PN. „OPOLSKIE SMAKI” 

realizowane w projekcie pod nazwą „Opolskie Kwitnące Muzycznie III” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Przetarg nieograna lata 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

 PDFSIWZ Publikacje OROT 2014 wersja 2.pdf (807,00KB)

PDFSIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (806,60KB)

PDFZałącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ Publikacje OROT.pdf (571,87KB)

PDFZałącznik nr 2 Formularz Oferty do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (687,29KB)

PDFZałącznik nr 3 Umowa do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (754,20KB)

PDFZałącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (535,07KB)

PDFZałącznik nr 5 Oświadczenie o spełnieniu wymagań do SIWZPublikacje OROT 2014.pdf (531,98KB)

PDFZałącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (495,79KB)

PDFZałącznik nr 7 Wykaz Podwykonawców do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (508,39KB)

PDFZałącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej do SIWZ Publikacje OROT 2014.pdf (561,81KB)

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, iż dnia 9.04.2014 r. dokonano następujących zmian w dokumentacji dot. przetargu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY  PN. „OPOLSKIE SMAKI” 

Zamawiający dokonał modyfikacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez dodanie zapisu w pkt. 16.2 SIWZ o następującym brzmieniu:

16.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku uzyskania przez Zamawiającego symbolu ISSN dla publikacji stanowiących przedmiot zamówienia w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a to podatku VAT, z uwagi na objęcie takiej publikacji obniżoną stawką podatku VAT 5%.

PDFSIWZ Publikacje OROT 2014 wersja 2.pdf (807,00KB)

 

 Zapytania i odpowiedzi dotyczące przetagu nieograniczonego pn. OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY  PN. „OPOLSKIE SMAKI” 

Pytanie: 

W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I GRAFICZNE, SKŁAD ORAZ DRUK CZTERECH PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH KULINARIÓW OPOLSZCZYZNY PN. "OPOLSKIE SMAKI", w załączniku numer 1 do SIWZ "Szczegółowym opisie przedmioty zamówienia" w zakresie opracowania merytorycznego piszą Państwo, że można wykorzystać materiały które nie było wcześniej nigdzie publikowane i do którego Wykonawca posiada pełne prawa autorskie. Czy w związku z powyższym można wykorzystywać do tego celu tzw. zdjęcia stockowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania zdjęć stockowych w opracowaniu 4 publikacji pn. "Opolskie smaki". Zdjęcia zamieszczone w publikacji mają przedstawiać autentyczne zdjęcie potrawy wykonanej specjalnie do celów publikacji i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.

 

Pytanie: 

Czy materiały: tekst, zdjęcia zobowiązany jest przygotować wykonawca, czy dostarcza je zamawiający? 

Odpowiedź:

Informujemy, iż całość zadania przedstawionego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik na 1 do SIWZ dostarcza, realizuje i wykonuje Wykonawca. W związku z powyższym, w odpowiedzi na Pani zapytanie informujemy, iż tekst i zdjęcia czyli opracowanie merytoryczne i graficzne zamówienia, zobowiązany jest przygotować wykonawca.

Pytanie: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość nadania publikacjom nr ISBN?

Wysyłając dziś do Państwa zapytanie o nadanie nr ISBN publikacji, miałam oczywiście na myśli również ISSN (dotyczący cyklicznych wydawnictw).

Zastosowanie nadanego numeru w publikacjach, dałoby szansę na dużą oszczędność wynikającą z zastosowania (w przypadku publikacji zawierającej ISBN/ISSN) 5%-towej stawki podatku Vat.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający dopuszcza możliwość aneksowania umowy w przypadku uzyskania numeru ISSN przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. Wówczas faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierała 5% Vat. W związku z powyższym składane oferty w postępowaniu przetargowym muszą uwzględniać 23% Vat.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe