Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY PO WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM II

 Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna zbliża się do zakończenia i podsumowania jednego z ważniejszych projektów, które miała okazję zrealizować w ostatnim czasie. W dniu 17 maja 2013 r. o godz. 9 00 w Sali Białej Hotelu Szara Willa w Opolu odbędzie się konferencja zamykającą projekt pn. Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II.
Wydarzenie to połączyliśmy z rozpoczynającym się w tym dniu ważnym świętem turystyki w województwie opolskim - Międzynarodowymi Targami Turystycznymi „W Stronę Słońca”, po to, aby branża turystyczna mogła zapoznać się i nawiązać współpracę z nowo wyszkoloną kadrą przewodników turystycznych terenowych po województwie opolskim.
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna realizując po raz pierwszy kurs na Przewodnika Turystycznego po Województwie Opolskim, spotkała się z tak ogromnym zainteresowaniem ze strony osób chcących podnosić swoje kwalifikacje w tej dziedzinie, iż postanowiono przeprowadzić także drugą edycję takiego kursu. Kolejnym bodźcem, który wpłynął na tę decyzję, była wciąż rosnąca ilość zapytań i próśb składanych do Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w sprawie korzystania z usług przewodników turystycznych posiadających uprawnienia państwowe.
Powyższe czynniki zaważyły na tym, iż Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz kolejny przygotowała i złożyła wniosek na dofinansowanie organizacji profesjonalnego kursu przewodnickiego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dzięki bardzo dobrej ocenie wniosku konkursowego i pozyskaniu środków finansowych, w marcu 2012 roku rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II.
W projekcie wzięło udział 60 osób, które podczas zajęć teoretycznych i praktycznych pogłębiały swoją wiedzę z zakresu m.in. Historii Polski, Terenoznawstwa, Etnografii, Kultury i Sztuki Regionu. W celu dodatkowego podniesienia kompetencji przyszłych przewodników i tym samym zwiększenia ich konkurencyjności na rynku tych usług, zajęcia zostały rozszerzone o naukę języka obcego (języka angielskiego lub niemieckiego) innowacyjną metodą ACCUEIL. Kurs skierowany był do mieszkańców Opolszczyzny i prowadzony na podstawie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych. Tym samym zostały zachowane wszelkie wytyczne, jak i procedury pozwalające osobom, które ukończyły ten kurs o ubieganie się o pozyskanie uprawnień państwowych na wykonywanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po obszarze województwa opolskiego.
Zakończenie realizacji tego projektu, a co za tym idzie wyszkolenie licznej grupy specjalistów z dziedziny turystyki, z pewnością przełoży się na wzrost profesjonalizacji obsługi ruchu turystycznego w województwie opolskim, na czym nam najbardziej zależy.

Program konferencji podsumowującej realizację projektu „Przewodnik Turystyczny terenowy po województwie opolskim II”
Hotel „Szara Willa”, Sala Biała – Opole, ul. Oleska 11

09:00 – 09:20 Rejestracja uczestników.
09:20 – 09:30 Rozpoczęcie Konferencji i przywitanie gości przez Prezesa Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pana Stanisława Rakoczego.
09:30 – 10:00 Prezentacja projektu „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II” – koordynator projektu Pani Anna Bednarska.
10:00 – 10:20 Prezentacja realizacji zajęć praktycznych realizowanych w ramach projektu – trener zajęć praktycznych i teoretycznych w projekcie Pan Jerzy Chmiel.
10:20 – 10:45 Prezentacja wyników badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko – czeskim i w województwie opolskim – Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Pan Piotr Mielec.
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa.
11:15 – 11:40 „Promocja Polski i regionów na rynkach zagranicznych” – Przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej.
11:40 – 12:05 „Nowy model przewodnictwa terenowego i pilotażu wycieczek w Polsce”
- Przedstawiciele Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa - Pan Stanisław Kruk - Ołpiński i Pan Stanisław Francuz.
12:05 – 12:30 „Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających
z ustawy o usługach turystycznych” – Kierownik Referatu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Pan Bartosz Ostrowski.
12:30 – 13:00 Dyskusja.
13:00 Zakończenie Konferencji.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe