Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA WSPÓLNY PROJEKT OROT z KLACR i WSB

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w Ostrawie, w hotelu „Park Inn”, odbyła się konferencja podsumowująca realizację wspólnego projektu Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu oraz Klastra Turystycznego Kraju Morawsko-Śląskiego KLACR o.s. z Ostrawy, pn. „Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko – czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty turystycznej Regionów”.

Konferencja miała na celu zapoznanie czeskiej i polskiej branży turystycznej, samorządów, organizacji pozarządowych z wynikami badań przeprowadzonych w Kraju Morawsko – Śląskim i Województwie Opolskim, które zostały przeprowadzone w celu poznania opinii turystów na temat wspólnej oferty turystycznej. Celem badania było również zdefiniowanie głównych problemów ruchu turystycznego w Regionach z punktu widzenia turysty.
Konferencję rozpoczął Prezes KLACR pan Mgr. Jiří Juhász, który przywitał wszystkich gości w imieniu organizatorów konferencji oraz podziękował Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za dotychczasową współpracę.
Jako pierwsza wystąpiła Pani Urszula Kiraga, koordynator projektu po polskiej stronie. Pani Kiraga przybliżyła zakres działalności OROT – beneficjenta projektu
w województwie opolskim oraz głównego partnera zagranicznego. Następnie przedstawiła główne założenia i cele projektu wraz z harmonogramem i opisem działań realizowanych w projekcie. Następnie Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Pan Piotr Mielec zaprezentował wyniki badań ruchu turystycznego w województwie opolskim w 2012 roku. Dyrektor Mielec na początku omówił metodologię badań, a następnie przedstawił wyniki badań w województwie opolskim, ze szczególnym uwzględnieniem analizy potrzeb turystów z Republiki Czeskiej. Pan Bartosz Ostrowski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zaprezentował potencjał turystyczny województwa opolskiego oraz przedstawił działalność Wyższej Szkoły Bankowej
we Wrocławiu – partnera projektu po polskiej stronie. W drugiej części konferencji Pani Petra Volkmerová z KLACR o.s. przybliżyła uczestnikom konferencji sylwetkę beneficjenta projektu po stronie czeskiej i głównego partnera zagranicznego – Klastra Turystycznego Kraju Morawsko-Śląskiego KLACR o.s. Następnie omówiła główne założenia i cele projektu po stronie czeskiej wraz z jego harmonogramem. Podczas konferencji zaprezentowano również partnera projektu po stronie czeskiej – Technikum Gastronomiczne w Ostrawie, którego uczniowie pełnili rolę ankieterów. O specyfice polskiego turysty i o tym jak pracować z polskim turystą i jaką ofertę do niego kierować opowiadał pan Michal Blaško z Euroregionu Pradziad.
W ostatniej części konferencji koordynator badań czeskiej części projektu pan Mgr. David Rucki z firmy EVS Consulting s.r.o. zaprezentował wyniki badań ruchu turystycznego
w Kraju Morawsko – Śląskim, a następnie dokonał porównania specyfiki ruchu turystycznego po polskiej i czeskiej stronie.
Sporym zaskoczeniem dla uczestników konferencji był fakt, iż pomimo większej ilości turystów w Kraju Morawsko – Śląskim, to województwo opolskie notuje bardzo szybki wzrost liczby turystów, przy zachowaniu tendencji spadkowej liczby turystów u czeskich sąsiadów. Pod względem ilości turystów odwiedzających województwo opolskie, Czesi są na drugim miejscu (ponad 20%) po turystach niemieckich (ponad 50%). Natomiast do Kraju Morawsko-Śląskiego jeździ najwięcej turystów z Polski (57%).
W siedzibie Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, w Opolu przy ul. Żeromskiego 3, można otrzymać bezpłatny egzemplarz raportu z badań ruchu turystycznego w województwie opolskim. Niebawem czescy partnerzy przekażą OROT
do kolportażu również zbiorową publikację, przedstawiającą całościowo ruch turystyczny
na pograniczu polsko – czeskim (Kraj Morawsko – Śląski, województwo opolskie).
 

DSC02263.jpegDSC02266.jpegDSC02273.jpegDSC02281.jpeg

DSC02284.jpegDSC07597.jpegDSC07623.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe