Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Międzynarodowy Konkurs na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN

Nowa Edycja Konkurs EDEN!!!

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”. Zgłoszenia przyjmowane będą od obszarów/miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziećmi.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest „Turystyce dostępnej”. Zgłoszenia przyjmowane będą od obszarów/miejsc, które swoją atrakcyjność turystyczną budują między innymi poprzez dostępność komunikacyjną i infrastrukturalną, oraz poprzez udogodnienia i rozwiązania dla turystów z niepełnosprawnością, dla seniorów i rodzin z dziećmi.
Jakie wymierne  korzyści wiążą się z udziałem w konkursie?
Zwycięzca konkursu ma możliwość:
- posługiwania się specjalnym logo i prestiżowym tytułem „Najlepsza Europejska Destynacja Turystyczna”,
- wykorzystania narzędzi promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej zarówno w kraju, jak i za granicą;
•    profesjonalna sesja zdjęciowa,
•    udział w wydarzeniach promocyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej
•    kampania internetowa;
Wzrost rozpoznawalności wybranej destynacji, dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi przekłada się bezpośrednio na wymierne korzyści finansowe poprzez wzrost zainteresowania turystów.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych destynacji w całej Europie, które nie tylko posiadają ciekawą i różnorodną ofertę dla turystów, ale w których również z wyjątkowym zaangażowaniem dba się o środowisko przyrodnicze oraz lokalne dziedzictwo kulturowe.

Wnioski składa się za pośrednictwem ROT-ów, a więc w przypadku województwa opolskiego – Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca br. Oficjalna gala rozdania nagród odbędzie się w II połowie kwietnia.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe