Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Newsletter nr 1/04/2007
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

 

Szanowni Państwo,

Miło jest mi poinformować, że w dniach 10-12.04.2007r. na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku na ogólnopolskim spotkaniu przedstawicieli 14 Regionalnych Organizacji Turystycznych zrzeszonych w Forum ROT, które było jednocześnie I Walnym Zebraniem Członków ukonstytuowały się władze Forum.

W skład Zarządu Forum ROT powołani zostali przedstawiciele 5 Regionalnych Organizacji Turystycznych w osobach:
• Wojciech Fedyk – Prezes / Dolnośląska Organizacja Turystyczna /
• Małgorzata Wilk-Grzywna – Wiceprezes / Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego /
• Agnieszka Sikorska – Sekretarz / Śląska Organizacja Turystyczna /
• Zbigniew Frączyk – Członek Zarządu / Regionalna Organizacja
Turystyczna Województwa Łódzkiego/
• Janusz Stanek – Członek Zarządu / Zachodniopomorska Regionalna
Organizacja Turystyczna /

Sekretariat Forum ROT w I kadencji został zlokalizowany w siedzibie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej / www.dot.org.pl / we Wrocławiu. W najbliższym czasie powstanie specjalny serwis internetowy Forum ROT / www.forumrot.pl /, uruchomiona zostanie skrzynka e-mail: , powstanie indywidualny system identyfikacji wizualnej oraz wydawany będzie newsletter

Idea zrzeszenia się w dobrowolnym porozumieniem regionalnych organizacji turystycznych, po prawie roku intensywnej i co warto podkreślić skutecznej działalności członków Forum ROT w walce m.in. o dobro polskiej turystyki okazała się w pełni trafna.

Tworzymy już dzisiaj zwarty jeden z sektorów polskiej turystyki, a rola Regionalnych Organizacji Turystycznych w kreowaniu rozwoju turystyki i promocji potencjału turystycznego poszczególnych regionów rośnie i jest już na stałe widoczna w krajobrazie turystycznym Polski.

Warto przypomnieć, że Forum ROT stawia sobie za priorytetowy cel działalności wzajemną współpracę oraz wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
a) promocji turystyki i kreowania wizerunku turystycznego regionów oraz popularyzowania wiedzy związanej z problematyką rozwoju i promocji turystyki,
b) wpływania na zmiany regulacji prawnych mogących mieć wpływ na rozwój turystyki i promocji
c) wspierania regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości  w dziedzinie turystyki i promocji,
d) współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działań  sprzyjających rozwojowi turystyki,
e) integracji środowiska osób zainteresowanych rozwojem turystyki,
f) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy oraz  projektów międzyregionalnych,
g) wzajemne szkolenie kadry ROT,
h) budowanie partnerstwa międzyregionalnego dla wsparcia samorządów, stowarzyszeń i przedsiębiorców,
i) reprezentacja ROT wobec instytucji, organizacji, w tym właściwych ds. turystyki ministerstw, Polskiej Organizacji Turystycznej, Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki i innych,
j) lobbing i rzecznictwo na rzecz rozwoju turystyki.

Członkowie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych są przekonani, że działalność Forum przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji promocji turystycznej Polski przy wykorzystaniu pełni możliwości organizacyjnych, merytorycznych i finansowych. Będzie również szansą na lepszą koordynację działań, reprezentowanie poszczególnych ROT-ów wobec innych instytucji i organizacji.

Zachęcamy wszystkie instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz turystyki do podjęcia współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

w imieniu Zarządu
Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Wojciech Fedyk


Członkowie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

1. Dolnośląska Organizacja Turystyczna
2. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
3. Lubuska Organizacja Turystyczna
4. Małopolska Organizacja Turystyczna
5. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
6. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
7. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
8. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
9. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
10. Śląska Organizacja Turystyczna
11. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
12. Wielkopolska Organizacja Turystyczna
13. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
14. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe