Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZCJA TURYSTYCZNA OGŁASZA REKRUTACJĘ do PROJEKTU pn PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY po WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM II !

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczęła realizację projektu pn. "Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II.

 

O udział w projekcie ubiegać się mogą osoby, które:

- ukończyły 18 rok życia,

- zamieszkują na terenie województwa opolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)

- wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

- posiadają maksymalnie średnie wykształcenie,

- ich stan zdrowia umożliwia wykonanie zawodu przewodnika turystycznego terenowego po województwie opolskim,

- nie były karane.

 

Termin rekrutacji od dnia 12 marca 2012 r. do 23 marca 2012 r.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!!!!

SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTACYJNĄ MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

www.przewodnik2.orot.pl

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe