Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU pn PRZEWODNIK TURYSTYCZNY TERENOWY po WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM II

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna uprzejmie informuje, iż rozpoczęła realizację projektu pn „Przewodnik Turystyczny Terenowy po województwie opolskim II” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie  8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wartość projektu to: 794 890,00 PLN.

Finansowanie: 100% wartości projektu (PO KL 2007-2013).

Czas trwania projektu: od 1 marca 2012 roku do 31 maja 2013 roku.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży, a także wciąż rosnącemu zainteresowaniu podnoszeniem kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców Opolszczyzny, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna przyjęła sobie za jeden z priorytetów działalności na najbliższy okres przeprowadzenie drugiej edycji kursu na przewodnika turystycznego terenowego. Kolejnym powodem, dla którego zdecydowano się na przygotowanie drugiej edycji, było także wielkie zapotrzebowanie na przewodników terenowych ze strony branży turystycznej województwa oraz liczne zapytania i zainteresowanie uczestnictwem w tego rodzaju kursie, zarówno wśród osób, które nie zdążyły się zakwalifikować do pierwszej edycji, jak i osób, które są zainteresowane rozwojem  zawodowym. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna może przystąpić do realizacji profesjonalnego kursu przewodnickiego, którego integralną część stanowią zajęcia z języka angielskiego lub niemieckiego, prowadzone innowacyjną metodą ACCUEIL.

Kurs skierowany jest do mieszkańców Opolszczyzny i prowadzony będzie na podstawie programu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych terenowych, ustalonym w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Tym samym, wszyscy uczestnicy biorą udział w 239 godzinach zajęć teoretycznych, podczas których pogłębiają swoją wiedzę m. in.  z zakresu historii, geografii, przyrody, środowiska i terenoznawstwa Polski z naciskiem na elementy typowe dla województwa opolskiego. Przygotowanie praktyczne do wykonywania zawodu przewodnika wraz z poznaniem atrakcji turystycznych Śląska Opolskiego, zapewni im udział w 138 godzinach wyjazdów studyjnych. Podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języka obcego (do wyboru: nauka języka angielskiego lub niemieckiego) odbędzie się podczas 136 godzin zajęć prowadzonych przez szkołę językową innowacyjną metodą ACCUEIL. Udział w kursach w ramach projektu jest całkowicie bezpłatny.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji 60 osób pracujących do zmieniających się potrzeb rynku pracy w województwie opolskim przez umożliwienie im zdobycia nowych kwalifikacji oczekiwanych przez gospodarkę regionu w ciągu 15 miesięcy.

Celami szczegółowymi projektu są:

- wzrost wiedzy i nabycie przez 60 uczestników projektu kwalifikacji w zawodzie Przewodnika Turystycznego Terenowego po woj. opolskim z nauką języka, możliwych do wykorzystania przez pracodawców w regionie,

- aktywizacja kobiet i mężczyzn znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,

- zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej wśród kobiet w województwie opolskim (min. 55% uczestników projektu będą stanowiły kobiety – związane jest to z wzmocnieniem równości płci),

- wsparcie rozwoju turystyki w regionie przez zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry stanowiącej element usługi turystycznej.

Integralną częścią kursu przewodnickiego jest moduł językowy (j. angielski lub j. niemiecki) prowadzony innowacyjną metodą ACCUEIL. System ten posiada akredytację i certyfikat Komisji Europejskiej. Kurs zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu szkoły językowej. Chętne osoby, po zakończeniu kursu, będą mogły przystąpić do specjalnego egzaminu i uzyskać certyfikat ACCUEIL. Certyfikat ACCUEIL potwierdza znajomość języka u osób ubiegających się o pracę w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej i jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

 Regionalne Biuro Projektu

ul. Reymonta 29 (II piętro)

45-072 Opole

Tel.: +48 516 492 716

Tel.: +48 516 492 717

e-mail: przewodnik.ab@orot.pl ; przewodnik.tk@orot.pl ; przewodnik.pl@orot.pl

www.przewodnik2.orot.pl

 

 

                                                                                         

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe