Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

NOWY TERMIN EGZAMINÓW NA PRZEWODNIKA TERENOWEGO PO WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Urząd Marszałkowski ogłosił termin egzaminów dla osób starających się o uprawnienia przewodnika terenowego po województwie opolskim.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz U
z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 04 marca 2011 r. (Dz U nr 60, poz. 302) w sprawie przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Turystycznych, ustalił następujący termin egzaminu dla kandydatów na przewodników turystycznych:

- 19 i 20 marca 2012 r., Ostrówek, sala A, B, godz. 8.00


Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, proszone są o nadesłanie następujących dokumentów:
- zgłoszenia na egzamin,
- zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych,
- dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 240 zł, dokonanej na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,Bank Millennium S.A.

nr 70 1160 2202 0000 0000 7165 0243 z dopiskiem: opłata za egzamin na przewodnika turystycznego.

Ww. dokumenty należy przesłać w terminie nie później niż 14 dni przed datą egzaminu,
tj. do 05 marca br.
na adres Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki (Referat Turystyki) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu, ul. Żeromskiego 3 lub dostarczyć osobiście do Departamentu (IV p.), pok.4.1, tel. kontaktowy 077 44 29 326.

W przypadku nie zgłoszenia się co najmniej 10 kandydatów egzamin zostanie odwołany.

Uwaga:
We własnym zakresie osoby przystępujące do egzaminu rezerwują i opłacają autokar do przeprowadzenia części praktycznej.

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe