Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

RUSZA PROJEKT pn. Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów

oznakowania unijne.jpeg

 Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów

 

 

Projekt pn. Badania ruchu turystycznego na pograniczu pl-cz szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów, nr rejestracyjny projektu: PL.3.22/3.3.07/11.02781, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, przy współpracy z KLACR o.s. w Ostrawie – czeskim klastrem turystycznym Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Projekt ukierunkowany jest na usprawnienie i profesjonalizację ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim. Dzięki realizacji przedsięwzięć założonych w projekcie otrzymamy dokładne informacje dotyczące natężenia ruchu turystycznego, jakości obsługi i oczekiwań turystów, w tym uwarunkowań lokalnych i subregionalnych ruchu turystycznego, a także wnioski i wytyczne dotyczące ilości, jakości i zasięgu zadań, które powinny być w najbliższej przyszłości zrealizowane, aby móc konkurować z silniejszymi regionami i ośrodkami turystycznymi. W konsekwencji będzie możliwym przeprowadzenie działań mających na celu profesjonalizację oferty turystycznej oraz poprawę jakości obsługi bezpośredniej gości odwiedzających region opolski (PL) i morawsko-śląski (RCz).

Analiza ruchu turystycznego dostarczy tym instytucjom, firmom i obiektom, fundamentalnej wiedzy o dalszym ukierunkowaniu rozwoju turystyki w Regionach i możliwościach tworzenia oraz promowania lepszej i bardziej profesjonalnej niż dotychczas oferty turystycznej.

 

Celem strategicznym projektu jest profesjonalizacja oferty turystycznej pogranicza polsko-czeskiego w pasie: Kraj Morawsko – Śląski, Województwo Opolskie oraz dostosowanie jej do zidentyfikowanych oczekiwań turystów oraz potrzeb rozwojowych branży turystycznej. Cele operacyjne: 1) wzmocnienie kontaktów transgranicznych mieszkańców obu Regionów, będących często odbiorcami oferty turystycznej pogranicza polsko - czeskiego; 2) stworzenie profesjonalnego zaplecza oraz opracowania atrakcyjnej oferty na podstawie dostarczonego dzięki projektowi narzędzia analizującego dane jakościowe; 3) poprawa skuteczności wykorzystania położenia i walorów turystycznych Regionów do ich rozwoju; 4) określenie grup odbiorców oferty turystycznej, do których powinna być adresowana oferta pogranicza polsko – czeskiego oraz 5) polepszenie warunków społeczno – ekonomicznych mieszkańców obu Regionów.

 

Działania projektu:

 1. Organizacja Polsko-Czeskiej konferencji rozpoczynającej projekt.
 2. Powołanie zespołu projektowego: koordynator projektu i koordynator badań, 20 ankieterów, statystyk.
 3. Opracowanie, przy współpracy ze stroną Czeską, ankiety (wersje językowe ankiety: polska, czeska, niemiecka i angielska). Ankieta będzie podzielona na 2 części. 1-ogólna dot. ruchu turystycznego, 2 będzie dotyczyła ruchu turystycznego pomiędzy Województwem Opolskim i Krajem Morawsko-Śląskim.
 4. Uściślenie metodologii badań przez koordynatorów i statystyka. Sporządzenie planu badań po stronie Polskiej.
 5. Przeprowadzenie badań sondażowych w woj. opolskim.

1 etap Zima (luty, marzec 2012), 2 etap: Lato (lipiec, sierpień i połowa września 2012).

 1. Wprowadzenie pozyskanych danych do arkusza kalkulacyjnego przez ankieterów.
 2. Opracowanie analizy statystycznej przez statystyka.
 3. Sporządzenie i publikacja raportu z badań oraz streszczenie wyników badań w formie artykułu promującego całe przedsięwzięcie. Publikacja będzie dostępna w 2 wersjach językowych (polski, czeski) natomiast streszczenie publikacji będzie przetłumaczone na j. czeski i angielski.

 loga partnerów.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe