Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA KLASTRÓW TURYSTYCZNYCH

KLACR o.s – czeski klaster turystyczny kraju morawsko-śląskiego wraz z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną rozpoczął realizację projektu pn. „Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych“. Projekt (nr rej. CZ.3.22/3.3.04/11.02634) współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Partnerem wiodącym projektu jest KLACR o. s. natomiast Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna jest głównym partnerem transgranicznym.

 

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest utworzenie stabilnej sieci transgranicznej partnerów w dziedzinie turystycznej, wspieranie, wzmacnianie oraz intensyfikacja kontaktów transgranicznych za pośrednictwem organizowania wspólnych działań, spotkań, warsztatów itp. Specyficznym celem projektu jest utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej, wzmocnienie pozycji klastra turystycznego po stronie czeskiej, integracja transgraniczna
i rozwój perspektywnej współpracy między podmiotami partnerskimi, wzajemne zbliżanie obu tradycji kulturowych oraz różnic narodowych. Projekt ten spełnia warunki Funduszu Mikroprojektów poprzez organizowanie oraz realizowanie wspólnych czesko-polskich działań. Projekt ma również na celu rozwój kontaktów transgranicznych oraz przełamywanie barier językowych na pograniczu czesko-polskim.

Działania projektowe:
1. Zorganizowanie wstępnej konferencji w RCz - prezentacja projektu, jego zamiarów, oczekiwanych wyników; informacje dot. działań klastrowych, prezentacja klastra Morawsko-Śląskiego KLACR o. s. wł. z jego projektami; przejęcia potencjalnych członków klastra w RP.
2. Opracowanie materiałów reklamowych: a) opracowanie materiałów promocyjnych dot. klastra turystycznego KLACR o. s. (przentacja spółki, jej działania, projekty, baza członkowska) oraz dot. powstającego klastra turystycznego w Polsce (cele, zamiary, wizja, przeznaczenie itd.) - celem przejęcia uczestników; b) materiały reklamowe na potrzeby udziału
w Targach turystycznych w Opolu - wspólne materiały promocyjne + prezenty oraz gadżety upominkowe (długopisy, notesy).
3. Zorganizowanie „study tour“ w RCz i RP - pierwsza „study tour“ odbędzie się w RCz Celem tego spotkania będzie zapoznanie się z Regionem Morawsko-Śląskim pod względem możliwości turystycznych + przykłady dobrych praktyk + działalności klastrowe + zrealizowane projekty – zaangażowanie przedsiębiorców z dziedziny turystyki. Drugie spotkanie „study tour“ odbędzie się w Polsce - poznanie Województwa Opolskiego pod względem możliwości turystyki + przykłady dobrych praktyk + zrealizowane projekty - zaangażowanie przedsiębiorców z dziedziny turystyki.
4. Opracowanie fachowych strategii - opracowanie fachowej strategii nowo powstałego klastra polskiego (cele, wizja, plany działania na najbliższy okres, optymalna struktura bazy członkowskiej, status prawny, sposób finansowania, pozycja w branży turystycznej). Strategia zostanie opracowana w języku polskim, okres ważności: 2012 - 2015 r. Następnie zostanie opracowana strategia rozwoju klastra KLACR o. s. (cele, wizja, plany działania na najbliższy okres, pozycja w branży turystycznej na obszarze regionu Morawsko-Śląskiego, tematy projektów, współpracy transgranicznej oraz międzynarodowej, źródła finansowania) - strategia zostanie opracowana w języku czeskim, okres ważności: 2012 - 2015 r.
5. Info-podróż „Těšínské Beskydy“ ( Beskid Cieszyński ) - 3-dniowa info-podróż na pograniczu między RCz, RS i RP - zaproszenie ekspertów klastra turystycznego LIPTOV - przykłady dobrych praktyk + prezentacja projektów oraz działań klastrów turystycznych - specyfiki RS, RCz, RP – możliwości kolejnej współpracy 3 państw.
6. Zorganizowanie konferencji podsumowującej w Polsce - podsumowanie wyników i działań projektowych, ich pozytywy i negatywy, perspektywy na następny okres. Głównym punktem będzie utworzenie klastra turystycznego v RP.

Finansowanie:
Dofinansowanie z ERDF 27 304,36 EUR, tzn. 85 %

 PDFWspółpraca transgraniczna klastrów turystycznych.pdf (267,81KB)

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe