Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

RUSZA XV EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - CERTYFIKAT OROT 2024!

Certyfikat OROT_ Logotyp-2024.png
 


KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
CERTYFIKAT OROT 2024

 

CEL

Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w województwie opolskim oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Wyróżnionym produktom turystycznym zostaną przyznane Certyfikaty OROT 2024.


Certyfikowane przez OROT Produkty Turystyczne mogą być nominowane do ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej” (Edycja XXI) w kategoriach:    
a) Certyfikat POT;    
b) Złoty Certyfikat POT;    
c) Certyfikat Internautów;    
d) Turystyczne Odkrycie Roku.


Prawo zgłaszania kandydata do konkursu przysługuje: samorządom terytorialnym i gospodarczym, lokalnym organizacjom turystycznym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom turystycznym, przedsiębiorcom prywatnym, a także organizatorom turystyki z terenu województwa opolskiego. 
 

ZAKRES

W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące „produktu turystycznego”, rozumianego jako:
Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mających z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
Miejsce – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.


PRZEBIEG

Etap regionalny 

1. OROT przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji konkursowej, przygotowanej  i dostarczonej przez Polską Organizację Turystyczną, która jest dostępna po kliknięciu TUTAJ
2. Zgłoszenia przyjmowane są od 08.07.2024 r. do 16.08.2024 r.
3. Kapituła Konkursu powołana przez OROT dokonuje oceny otrzymanych zgłoszeń pod względem formalnym i merytorycznym.

4. W drodze oceny Komisja wyróżni najlepsze produkty turystyczne i przyzna Certyfikaty na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego – Certyfikat OROT 2024 r.”
5. Certyfikowane przez OROT Produkty Turystyczne mogą być nominowane do ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej” (Edycja XXI) w kategoriach wymienionych powyżej.

Etap ogólnopolski 

1. Okres trwania etapu ogólnopolskiego trwa od 21 września  do 18 października 2024 r. 
3. Ceremonia wręczenia Certyfikatów 19 listopada 2024 r. 
4. Terminy powyższe w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

 

Ważne!

1. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO - CERTYFIKAT OROT 2024 
2. INSTRUKCJA DLA INSTYTUCJI ZGŁASZAJĄCYCH PRODUKTY TURYSTYCZNE 
3. REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY - CERTYFIKAT POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 

 

Patronaty

Patronat Honorowy - Marszałek Województwa Opolskiego 

Patronaty medialne:
- TVP 3 Opole
- Nowa Trybuna Opolska
- 24opole.pl
- Radio Opole
- Radio Doxa
- Radio Park
O!polska oraz Opolska 360
Prosto z opolskiego 
- Tygodnik Ziemi Opolskiej
- Tygodnik Krapkowicki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTATKA PRASOWA:


Opole, 05 lipca 2024 r. 
 

Rusza XV edycja Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2024 - Certyfikat OROT!

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT) ogłasza start XV edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego - Certyfikat OROT 2024. Celem Konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzacja.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 lipca do 16 sierpnia 2024 r. za pośrednictwem aplikacji konkursowej dostępnej pod adresem konkurs.pot.gov.pl.

 

Etap ogólnopolski
Etap ogólnopolski konkursu odbędzie się od 21 września do 18 października 2024 r. Ceremonia wręczenia Certyfikatów odbędzie się 19 listopada 2024 r.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, dostępny jest na stronie www.orot.pl 

Laureaci trzech poprzednich edycji:

Informacje o Certyfikatach OROT dla produktów turystycznych w 2023
Informacje o Certyfikatach OROT dla produktów turystycznych w 2022
Informacje o Certyfikatach OROT dla produktów turystycznych w 2021


Kontakt dla mediów:

Wanda Sąsiadek
Specjalista ds. promocji i informacji turystycznej
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
w.sasiadek@orot.pl
77 44 12 521

 

Certyfikat OROT 2024_do OSTMAM.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe