Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

O TURYSTYCE PO PANDEMII - KRÓTKIE PODSUMOWANIE KONFERENCJI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej zorganizowała konferencję, która została objęta honorowym patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania podjęto m.in. kwestie dotyczące zarządzania turystyką, opłaty turystycznej, a także próby określenia obszarów dla turystyki w 2030 roku. 

Celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych w zakresie możliwości współpracy i napotykanych wyzwań pomiędzy przedstawicielami branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Podjęto również kwestie obejmujące zagadnienia związane z partnerstwem publiczno – prywatnym w kontekście zarządzania lokalną turystyką. 

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów, dzięki uczestnictwu prelegentów reprezentujących różne środowiska. W konferencji wzięli bowiem udział przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym także Regionalnych Organizacji Turystycznych, samorządów, przedsiębiorców i szkolnictwa wyższego. 

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe