Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OPOLSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

W dniu 2 czerwca 2011 roku w Sali Konferencyjnej Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu odbyło się posiedzenie Walnego Zebrania Członków Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas obrad przyjęto sprawozdanie Stowarzyszenia za 2010 rok, a także plan działania i plan finansowy Organizacji na rok 2011. Dyskutowano także nad formami dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego. Warto nadmienić, że budżet stowarzyszenia za rok 2010 był największy od czasu powstania OROT.
W spotkaniu wzięła również udział Pani Barbara Kamińska - Członek Zarządu Województwa Opolskiego, która podziękowała Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za tak owocne działanie i realizowanie z powodzeniem projektów unijnych, wskazując jednocześnie OROT jako jednostkę w pełni, profesjonalnie przygotowaną do realizacji całości zadań związanych z promocją turystyczną województwa opolskiego. Zachęciła również wszystkich zebranych do dalszych wysiłków i działań na rzecz promocji atrakcyjności turystycznej województwa opolskiego w kraju i zagranicą.

Rok 2010 to pracowity rok dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Organizacja uczestniczyła w wielu imprezach targowych w kraju i zagranicą, zorganizowała study press i study tour dla gości, m.in z Republiki Czeskiej, Niemiec, Węgier, Japonii, Rosji. Zrealizowano wiele projektów, niektóre z nich zakończono bądź rozpoczęto realizować:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (poddziałanie 1.4.2): „Promocja atrakcji turystycznych województwa opolskiego poprzez utworzenie i wyposażenie Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej”

- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (poddziałanie 8.1.1): „Przewodnik terenowy po województwie opolskim” – kurs przewodnika turystycznego zakończony egzaminem państwowym oraz branżowy kurs języka angielskiego i niemieckiego innowacyjną metodą „ACCUEIL” (specjalistyczny kurs turystyczny, dyplomy honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej) dla 60 osób pracujących z terenu województwa opolskiego

- Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” (poddziałanie 7.2.1): „Inwestycja w siebie miarą Twojego sukcesu”, partnerstwo – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, wnioskodawca – Instytut Turystyki Sp. z o.o. w Krakowie: kursy i szkolenia dla osób wykluczonych społecznie z terenów miejskich, gmin wiejskich i miejsko - wiejskich (90 osób w wieku powyżej 45. roku życia, w tym minimum 50% kobiet) z terenu województwa opolskiego, w tym długotrwale bezrobotnych.

- Program Operacyjny „Współpraca Transgraniczna” (Euroregion Glacensis): Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – reprezentująca woj. opolskie oraz jako wnioskodawca: Revitalizace KUKS o.p.s. - reprezentujące region Hradca Kralowe w Republice Czeskiej wydali przewodnik turystyczny Šlechtická sídla a cestovní ruch. Przewodnik miał na celu wypromowanie po 4 obiekty z terenów województw opolskiego i dolnośląskiego, a po stronie czeskiej: z pardubickiego i kralowohradeckiego. Okres realizacji: maj 2010 – luty 2011.

- Program Operacyjny „Współpraca Transgraniczna”: projekt współpracy realizowany od miesiąca listopada 2010 roku w ramach Euroregionu Glacensis, w którym województwo opolskie pełni rolę głównego partnera zagranicznego, natomiast wnioskodawcą jest Revitalizace KUKS o.p.s. (Czechy). Dalszymi partnerami są: województwo dolnośląskie, region kralovohradecki (Czechy), bańsko bystrzycki region (Słowacja). Okres realizacji: listopad 2010 – czerwiec 2011.

- Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”: Południowo – Zachodni Szlak Cysterski. Celem projektu jest zwiększenie liczby turystów kulturowych, pielgrzymkowych, uczestników turystyki edukacyjnej (dzieci i młodzieży) oraz pozyskanie nowej grupy – turystów tranzytowych (obiekty szlaku zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S3). W projekcie bierze udział 29 partnerów, w tym Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna.


DSC04297.jpegDSC04298.jpeg DSC04299.jpegDSC04301.jpeg

DSC04307.jpegDSC04311.jpegDSC04313.jpegDSC04316.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe