Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

W 2023 r. wykonamy aplikację turystyczną VisitOpolskie – innowacyjne narzędzie planowania podróży po regionie

W dniu 17 maja 2023 r. podpisaliśmy umowę 2023/0002/0841/UDOT/DT/BP z Ministrem Sportu i Turystyki o wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków budżetu państwa. W ramach zadania zrealizujemy projekt:

„Aplikacja turystyczna VisitOpolskie – innowacyjne narzędzie planowania podróży po regionie”.


Termin realizacji PROJEKTU: 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r. 
Całkowita wartość projektu: 155 556,00 PLN. Kwota przyznanego dofinansowania: 140 000,00 PLN.


W ramach projektu powstanie aplikacja zawierająca audio przewodnik, opisujący min. oficjalne pomniki historii oraz produkty turystyczne oznaczone certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Programem objętych zostanie kilkadziesiąt punktów z terenu całego województwa. Będą to miejsca i obiekty istotne dla społeczności lokalnej pod względem historii, walorów estetycznych, folkloru itp. Przewodnik dostępny będzie w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej i czeskiej. 

 

Aplikacja turystyczna VisitOpolskie – innowacyjne narzędzie planowania podróży po regionie.png

Zadanie publiczne pn.: „Aplikacja turystyczna VisitOpolskie – innowacyjne narzędzie planowania podróży po regionie” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0002/0841/UDOT/DT/BP z dnia 17 maja 2023 r.

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe