Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

OPOLSKIE SMAKI NA DUŻYM EKRANIE !

formatka KSOW na www.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu operacyjnego na lata 2022-2023, jako partner KSOW,  w ramach Umowy nr R.U.DWO-RRW.042.1.12/2023 z dnia 19 maja 2023 r. realizuje operację pn. „OPOLSKIE SMAKI NA DUŻYM EKRANIE”

Termin realizacji operacji:  01.05.2023 – 31.10.2023

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 42 759,50 zł. 

Zakres operacji: 

 • Czterotygodniowa kampania kinowa spotu promującego Szlak Kulinarny „Opolski Bifyj” oraz produkty/dania wytworzone z produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, przed wszystkimi seansami w ogólnopolskiej sieci kinowej kin HELIOS w trzech województwach: w 3 kinach w województwie opolskim, w 2 kinach w województwie śląskim, w 2 kinach w województwie dolnośląskim. 

 • Konwersja spotu do formatu kinowego, z dodaniem elementów promocyjnych i informacyjnych.

 • Organizacja stoiska wystawienniczego w jednym z kin sieci HELIOS w Opolu w dniu emisji pierwszego spotu promocyjnego. Zakup produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych na cele promocji na stoisku, na którym wspólnie z partnerami projektu: Restauracją De Silva Opole i Restauracją Zamkowy Młyn w Krapkowicach zorganizujemy degustację produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych wraz z pokazem kulinarnym.

Cel operacji: 

 • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 • Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym.

 • Szeroka promocja Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego „Opolski Bifyj” na obszarze trzech województw, obejmująca zasięgiem ich mieszkańców, w każdej grupie wiekowej bez ograniczeń.

 • Wzrost wiedzy i świadomości na temat atrakcyjności turystyki kulinarnej województwa opolskiego.

 • Wzrost wiedzy i świadomości na temat produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych wytwarzanych przez producentów Województwa Opolskiego.

 • Wzrost informacji o tradycyjnej rodzimej kuchni.

Przewidywane efekty realizacji operacji:  

 • 4 tygodniowa kampania kinowa spotu promocyjnego przed wszystkimi seansami w 7 salach kinowych ogólnopolskiej sieci kinowej.

 • Zakup produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych, znajdujących się na Liście Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego, m.in. wyrobów piekarniczych i cukierniczych, miodów itp., na cele promocji zadania w jednym z kin w dniu emisji pierwszego spotu.

 • Degustacja i promocja produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych wraz z pokazem kulinarnym w ramach promocji operacji przed emisją pierwszego spotu promującego. Degustacja będzie skierowana do gości odwiedzających wybrane kino danego w dniu rozpoczęcia kampanii zaplanowanej na okres wakacyjny.

Efekty pośrednie, długofalowe realizacji operacji:
Pod wpływem realizacji zadania nastąpi podniesienie świadomości dot. atrakcyjności turystyki kulinarnej województwa opolskiego wśród mieszkańców województw: opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Kampania kinowa pozwoli na pokazanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i dorobku kulturowego regionu, jego walorów turystycznych bazujących w dużej mierze na kulinariach, lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktach charakterystycznych dla województwa opolskiego i wytwarzanych przez opolskich producentów.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako partner KSOW znajdują się na portalu internetowym https://ksow.pl/

Link do stronu internetowej Komisji dotyczącej EFRROW  

PDFInformacja o realizacji operacji KSOW w 2023 r. na stronę www.pdf (201,00KB)

zdjęcie z podpisania umowy.jpeg

 

PLAKAT INFORMACYJNO-PROMOCYJNY OPERACJI

KSOW 2023 Plakat w biurze OROT.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe