Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Chcemy działać wspólnie z naszymi członkami na rzecz realizacji ich pomysłów i projektów turystycznych.

W dniu 31 stycznia 2023 r. w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, Burmistrz Olesna Pan Sylwester Lewicki zorganizował konferencję, będącą elementem realizowanego przez Gminę Olesno projektu pn. „Promocja miejsc dziedzictwa kulturowego i turystycznego poprzez doposażenie łącznika Cyklotrasy w Oleśnie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Burmistrz Olesna w swoim wystąpieniu opowiedział gościom o realizowanych przez Gminę Olesno (członka OROT) projektach związanych z rozwojem turystyki w gminie, prowadzących do rewitalizacjach miejsc i obiektów użyteczności publicznej, jak choćby oleska promenada, Rynek czy Stadion Miejski. Przypomniał także o wielu wydarzeniach organizowanych w tych miejscach, dzięki czemu nie są one tylko ładnymi obszarami, ale przede wszystkim, miejscami tętniącymi życiem, co zostało docenione m.in. przez kapitułę konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego.

Burmistrz wyraził nadzieję na realizację kolejnych zadań w ramach Programu INTERREG Czechy-Polska, m.in. wspólnie z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, związanych z budową ścieżek rowerowych prowadzących szlakiem drewnianych kościołów na terenie gminy Olesno.

W konferencji udział wzięli czescy partnerzy Gminy Olesno, a także Pan Piotr Mielec, Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, który był jednym z prelengentów podczas konferencji, omawiając ofertę turystyczną Opolszczyzny.

Kolejnymi prelengentami, omawiającymi m.in. projekt "Opolskie na rowery" oraz możliwości finansowania produktów turystycznych w nowym programie LEADER, byli Pan Jarosław Piskorski - przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Pani Joanna Bulak - Dyrektor Biura LGD Dolina Stobrawy w Kluczborku.

Podczas tego owocnego i intensywnego spotkania, Kierownik Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, Pani Małgorzata Pach, omówiła plany Gminy Olesno dot. wnioskowania w nowej edycji Programu INTERREG Czechy-Polska na lata 2021-2027.

Dzięki telekonferencji wszystkim wystąpieniom przysłuchiwali się także goście z Liberca.

 

Działamy razem z członkami naszego Stowarzyszenia! Liczymy na dobrą współpracę, która gwarantuje najlepszą jakość realizowanych projektów.

 Zapraszamy gminy i powiaty z terenu województwa opolskiego do szerokiej współpracy i członkostwa w najlepszej turystycznej organizacji pozarządowej jaką jest Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna!

Olesno spotkanie 31.03.2023_2.jpeg

Olesno spotkanie 31.01.2023_3.jpeg

 

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe