Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

ZAKOŃCZONO SZKOLENIA PRZEPROWADZONE PRZEZ OPOLSKĄ REGIONALNĄ ORGANIZACJĘ TURYSTYCZNĄ

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna była organizatorem trzech, bezpłatnych szkoleń z zakresu informacji turystycznej, agroturystyki oraz pozyskiwania funduszy unijnych.

W dniu 27 października 2008 r. odbyło się pierwsze szkolenie pt.: "Obsługa i funkcjonowanie informacji turystycznej". Celem tego szkolenia było wyjaśnienie podstaw funkcjonowania punktu informacji turystycznej. Program tego seminarium, prowadzonego przez wybitnego specjalistę w dziedzinie turystyki - Pana Michała Bucholza, obejmował analizę potrzeb klienta, analizę etapów podejmowania decyzji o podróżach, zgłębienie pojęcia produktu turystycznego, zasady obsługi klienta w punktach informacji turystycznej oraz targi turystyczne, jako ważny element promocji. Szkolenie odbywało się w Sali Konferencyjnej Hotelu "Festival" w Opolu, w godzinach 10.00 - 16.00.

W dniu 28 października 2008 r. odbyło się drugie szkolenie pt.: "Działalnośc w zakresie agroturystyki". Szkolenie prowadzone było także przez Pana Michała Bucholza. Celem tego spotkania było przedstawienie możliwości założenia gospodarstwa agroturystycznego i jego późniejsze działanie. Program szkolenia obejmował analizę pojęcia produktu agroturystycznego, analizę potrzeb turystów, infrastruktura, usługi oraz ich dostępność, jako ważne czynniki przy podejmowaniu decyzji, obsługa klienta i wizerunek miejsca wypoczynku, zasady marketingu przy tworzeniu oferty agroturystycznej, analiza SWOT własnej działalności. Seminarium miało miejsce w Sali Bankietowej Hotelu "Festival" w Opolu w godzinach 10.00 - 16.00.

W dniu 4 listopada 2008 r. odbyło się ostatnie szkolenie pt.: "Źródła finansowania projektów turystycznych", które prowadzone było przez przedstawiciela firmy CTC POLSKA Sp. z o. o. Pana Michała Knapika. Program spotkania skupiał się na przedstawieniu możliwości ubiegania się o różne formy dofinansowania projektów turystycznych, uwarunkowania prawne, zasady przyjmowania wniosków oraz korzyści i możliwości finansowe z tytułu dotacji. Szkolenie odbywało się w Sali Konferencyjnej Hotelu "Festival" w Opolu w godzinach 10.00 - 16.00.

Ogółem we wszystkich, trzech szkoleniach zorganizowanych przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, uczestniczyło 100 osób. Dla każdego z uczestników przygotowano specjalne certyfikaty ukończenia szkolenia. 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe