Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

III EDYCJA KONKURSU NA NAJLEPSZE EUROPEJSKIE DESTYNACJE TURYSTYCZNE EDEN 2011

Dnia 23.03.2011 r. podczas konferencji prasowej Polska Organizacja Turystyczna zainaugurowała już III edycję konkursu Komisji Europejskiej „Na Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne – EDEN”. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem i jest szansą na rozwój turystyki zrównoważonej. W tym roku tematem przewodnim Konkursu jest: Rewitalizacja obszarów i obiektów turystycznych. Dlatego udział w nim mogą wziąć te destynacje, które wykorzystują potencjał obszarów zrewitalizowanych, gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

EDEN jest projektem – konkursem Komisji Europejskiej promującym europejskie destynacje turystyczne o ściśle określonej specyfice i niepowtarzalnym charakterze, które uwzględniają potrzeby środowiska, ludności lokalnej i turystów rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny.

Eden to nie tylko konkurs, ale także platforma współpracy i wymiany doświadczeń i sposób na poznanie najlepszych europejskich przykładów równowagi i połączenia różnorodnych form turystyki z nowoczesnymi i skutecznymi sposobami zarządzania. To także możliwość poszerzania i wzmacniania narzędzi stymulujących rozwój w Polsce produktów turystycznych oraz destynacji turystycznych. Nagroda ma charakter nie tylko prestiżowy i wiąże się zarówno z możliwością posługiwania się specjalnym logo i tytułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji Turystycznej”, jak i promocją w kraju przez Polską Organizację Turystyczną i za granicą przez Komisję Europejską. W projekcie EDEN uczestniczy w sumie 25 krajów z Unii Europejskiej oraz Państw stowarzyszonych. Polska Organizacja Turystyczna jest koordynatorem krajowej edycji konkursu od 2009 roku. Dotychczas w Polsce wyłoniono 2 Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne: Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty oraz Dolina i Bagna Biebrzy.

Tegorocznym tematem przewodnim konkursu EDEN jest rewitalizacja miejsc i obiektów na cele turystyczne. Konkurs skierowany jest do tych destynacji, które wykorzystują potencjał obszarów zrewitalizowanych, gdzie rozwój turystyki współgra w sposób zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców.

Należy pamiętać, iż aplikującą destynacją musi być obszar spełniający wszystkie niżej wymienione kryteria:

* Nie jest kojarzony przez turystów jako powszechnie znane miejsce uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku – na poziomie regionu i kraju
* Obejmuje i wykorzystuje w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku obszary i miejsca zrewiatlizowane
* Proponuje własną ofertę turystyczną przygotowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrodniczą danego obszaru

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie.

Zapraszamy również na stronę konkursu EDEN – www.edenpolska.pl, promującą zwycięskie i wyróżnione destynacje, ideę konkursu oraz odpowiedzialne wzorce zachowań wśród turystów.

Regulamin konkursu:

DOCregulamin-konkursu-eden-2011.doc (1,62MB)

Karta Zgłoszenia:

DOCkarta-zgoszenia.doc (1,50MB)

Materiał Informacyjny:

DOCeden-materia-informacyjny.doc (609,00KB)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe