Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Relacja z otwarcia Polsko-Czeskiego Centrum Spotkań Branży Turystycznej

W dniu 17 lutego 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Polsko-Czeskiego Centrum Spotkań Branży Turystycznej!

Z tego tytułu obaj partnerzy: OROT oraz Jeseníky Sdružení cestovního ruchu, realizujący wspólnie projekt ze środków Programu INTERREG V-A CZ-PL 2014-2020 pn.: „PŘES HRANICE ONLINE/PRZEZ GRANICE ONLINE” zorganizowali konferencję prasową.

Dzięki wyposażeniu sal konferencyjnych możliwe będzie nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy naszymi regionami i podmiotami współpracującymi z partnerami po obu stronach granicy, a więc: punktami informacji turystycznej, lokalnymi grupami działania, agencjami regionalnymi, organizacjami non-profit, przedsiębiorcami, itd. - bez konieczności podróżowania, które utrudniła nam pandemia COVID-19.

OROT w ramach świetnej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu wynajęła salę konferencyjną w budynku WSB przy ul. Augustyna Kośnego 72. Bardzo dziękujemy władzom uczelni za wsparcie i pomoc przy realizacji zadania. 

W naszym Centrum planujemy organizację różnego rodzaju nieodpłatnych szkoleń, warsztatów dla branży turystycznej z Polski i Czech, w tym także organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych, członków OROT, itp.

W konferencji po polskiej stronie w formie stacjonarnej udział wzięli: Pan Prezes OROT Stanisław Rakoczy, Pani Wiceprezes OROT Agnieszka Okupniak, Pan Bartosz Ostrowski Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO reprezentujący Wicemarszałka Województwa Opolskiego Pana Zbigniewa Kubalańcę, Pani Justyna Kuświk Prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej, Pan Dyrektor Biura OROT Piotr Mielec, Pracownicy OROT oraz reprezentanci regionalnych mediów: TVP Opole, Radio Opole i Radio Doxa.

W konferencji w formie online uczestniczyli także członkowie Zarządu OROT, przedstawiciele takich mediów jak m.in. Radio Park, czy Tygodnik Krapkowicki.

Informacja o utworzeniu Polsko-Czeskiego Centrum Spotkań Branży Turystycznej była relacjonowana w mediach, m.in.

w Radio Doxa:

Materiał: polsko-czeskie rozmowy o turystyce będą się odbywały częściej przez konferencje online

w TVP3 Opole (materiał w Kurierze Opolskim w dniu 17.02.2022 r.): 

Otwarcie sal konferencyjnych - polsko-czeska współpraca coraz bardziej innowacyjna

oraz na naszych mediach społecznościowych.

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe