Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Otwieramy Polsko-Czeskie Centrum Spotkań Branży Turystycznej !

Otwieramy Polsko-Czeskie Centrum Spotkań Branży Turystycznej!

Na dzień 17 lutego 2022 r. zaplanowano uroczyste otwarcie sal konferencyjnych połączone z konferencją prasową.

Dzięki świetnej współpracy OROT z czeskim partnerem Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu pozyskaliśmy środki z Programu INTERREG V-A CZ-PL na realizację projektu „PŘES HRANICE ONLINE/PRZEZ GRANICE ONLINE”.

Za sprawą realizacji projektu możliwe będzie nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy naszymi regionami i podmiotami współpracującymi z partnerami po obu stronach granicy, a więc: punktami informacji turystycznej, lokalnymi grupami działania, agencjami regionalnymi, organizacjami non-profit, przedsiębiorcami, itd. - bez konieczności podróżowania, które utrudniła nam pandemia COVID-19.

Dzięki środkom unijnym udało nam się wynająć i wyposażyć sale konferencyjne w meble i profesjonalny sprzęt do konferencji online.

OROT w ramach świetnej współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu wynajęła salę konferencyjną w budynku WSB przy ul. Augustyna Kośnego 72. Bardzo dziękujemy za wsparcie i pomoc przy realizacji zadania.

W naszym Centrum planujemy organizację różnego rodzaju nieodpłatnych szkoleń, warsztatów dla branży turystycznej z Polski i Czech, w tym także organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, uczelni wyższych, członków OROT, itp.

Konferencja prasowa online.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe