Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Klaster turystyczny Visitopolskie

5 czerwca 2012 r. podczas konferencji kończącej realizację projektu pn.: „Współpraca transgraniczna klastrów turystycznych” nastąpiło zawiązanie Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego „VisitOpolskie”. Pani Marszałek Barbara Kamińska podczas uroczystego otwarcia klastra wręczyła przedstawicielom samorządów, uczelni wyższych, instytucji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw branży turystycznej i okołoturystycznej Certyfikaty Partnerstwa w Klastrze Turystycznym Województwa Opolskiego „VisitOpolskie”. Do klastra przystąpiło 28 podmiotów. Poza obiektami noclegowymi i gastronomicznymi do klastra przyłączyły się Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia oraz m.in.: Biuro Podróży „Alf”, P.B.P „Sindbad”, Muzeum Wsi Opolskiej, „JuraPark” Krasiejów, Spółdzielnia Socjalna „Gród”, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Ekonomiczny w Opolu, Nyski Dom Kultury czy firma „Canal-Trans”. 

Regionalny klaster turystyczny powstał z inicjatywy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, dzięki któremu doszło do nawiązania współpracy pomiędzy OROT a czeskim klasterm turystycznym Kraju Morawsko-Śląskiego KLACR o.s. Efektem tej współpracy była realizacja wspólnego projektu, który miał na celu m.in. utworzenie klastra turystycznego po stronie polskiej.

Jednym z pierwszych zadań, jakie zrealizował klaster „VisitOpolskie” było stworzenie grupy zakupowej oraz skomercjalizowanie oferty pobytowej w województwie opolskim poprzez sprzedaż gotowych pakietów turystycznych prezentowanych w specjalnym Katalogu Produktów Turystycznych „VisitOpolskie”. Kolejnymi zadaniami klastra „VisitOpolskie” to utrzymanie współpracy z czeskim klastrem KLACR o.s. oraz ze słowackim klastrem „Liptov” jak również poszukiwanie partnerów do dalszej współpracy i realizacji celi klastra.

W konferencji uczestniczyło 70 osób z Województwa Opolskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego. Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pan Piotr Mielec opowiedział o idei klastra turystycznego „VisitOpolskie”, jego celach i założeniach a następnie sześciu partnerów nowopowstałego klastra zaprezentowało swoje obiekty i wypowiedziało się dlaczego podjęli decyzję o współpracy w ramach klastra z firmami, które na co dzień mogą stanowić dla nich konkurencję. Uczestnicy konferencji mieli również okazję bliżej poznać działalność zagranicznych klastrów turystycznych: „KLACR o.s.” i „Liptov”, z których to między innymi OROT czerpie inspiracje do rozwoju klastra „VisitOpolskie”. Ponadto w trakcie konferencji zaprezentowały się także działające już opolskie klastry: „Śląski Klaster Drzewny”, Klaster Turystyczny „Kraina Miodu i Mleka” oraz Klaster Góry Opawskie. Dodatkową korzyścią dla osób zainteresowanych tematyką klastrową były prezentacje Zastępcy Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki pana Piotra Dancewicza nt. „Źródeł finansowania inicjatyw klastrowych” oraz pana Bartosza Ostrowskiego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego nt. „Rozwoju produktów turystycznych w województwie opolskim”.

 

Dlaczego warto wstąpić do klastra „VisitOpolskie”?  - Bo duży może więcej!

 

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW KLASTRA:

 • Dobry kontakt z partnerami, budowanie zaufania, dzielenie się doświadczeniami;

 • Nowe spojrzenie na rynek branży turystycznej;

 • Większa świadomość swoich możliwości rozwojowych;

 • Zwiększenie pozycji negocjacyjnej, specjalizacja ofert produktowych i usługowych;

 • Bardziej zdywersyfikowany pakiet produktów lub usług na poziomie grupowym;

 • Wizerunek i marketing, zwiększona rozpoznawalność i wiarygodność;

 • Narzędzie wpływu na politykę;

 • Wsparcie rozwiązywania konkretnych problemów;

 • Możliwość porównania swojej działalności z podobnymi firmami (benchmarking);

 • Nowe możliwości biznesowe, zwiększona wiedza o innych firmach i instytucjach, z którymi można rozwiązywać problemy, a także inicjować nowe przedsięwzięcia


GŁÓWNE CELE KLASTRA:

 • Ekspansja i internacjonalizacja klastra - budowanie wizerunku, promocja, wsparcie inwestycji zagranicznych, współpraca międzynarodowa, realizacja projektów międzynarodowych, doskonalenie instrumentów i metod współpracy.

 • Badania, analizy, współraca (networking) - intensyfikacja kontaktów międzyludzkich, sieciowanie firm, zbieranie i dzielenie się informacjami, opracowywanie raportów, organizacja seminariów i spotkań, tworzenie stron internetowych i baz danych.

 • Lobbying, wpływanie na formułowanie polityki - prowadzenie dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami, sferą nauki oraz światem polityki; działania na rzecz znoszenia zidentyfikowanych barier biurokratycznych, systemowych.

 • Współpraca gospodarcza - tworzenie sieci klientów i poddostawców, wspólne zamówienia,  wspólne działania marketingowe, organizacja i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach, wystawach.

 • Rozwój zasobów ludzkich, edukacja, szkolenia - monitorowanie rynku pracy pod względem dostępności wykwalifikowanej kadry, organizacja szkoleń, współpraca z instytucjami edukacyjnymi.

 • Innowacje i technologie - dyfuzja innowacji, obserwacja trendów technologicznych, wyznaczanie standardów, współpraca z instytucjami naukowo-badawczymi oraz instytucjami wspierającymi innowacje.

 

Osoby zainteresowane współpracą w ramach klastra turystycznego „VisitOpolskie” zapraszamy do biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Opolu, przy ul. Żeromskiego 3 lub do bezpośredniego kontaktu pod nr. tel. 77 441 25 22 lub e-mail: info@orot.pl

PDFulotka klaster.pdf (2,46MB)

 

Członkowie Klastra Turystycznego „VisitOpolskie” -  stan na 2016 rok:

• Klaster Turystyczny "Kraina Miodu i Mleka” w Kluczborku

• Hotel „Arte” w Brzegu

• Hotel „Court” w Kędzierzynie - Koźlu

• Hotel „Szara Willa” w Opolu

• Hotel „Zacisze” w Turawie

• Pałac w Pawłowicach

• Zamek Moszna

• Gospodarstwo agroturystyczne „Cichy Zakątek” w Lubiczu

• Gospodarstwo agroturystyczne „Agrorelaks” w Brynicy

• Biuro Usług Turystycznych i Rehabilitacyjnych „Alf” w Opolu

• Prywatne Biuro Podróży „Sindbad” w Opolu

• „Canal - Trans” w Kędzierzynie Koźlu

• Gmina Murów

• Gmina Turawa

• „Jurapark” w Krasiejowie

• Spółdzielnia Socjalna „Gród” w Byczynie

• Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie

• Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"

• Stowarzyszenie „Kraina Św. Anny”

• Stowarzyszenie „Nyskie Księstwo Jezior i Gór”

• Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu

• Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe