Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

Doposażenie stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych

Informujemy, iż w dniu 20 października 2021 r. podpisana została umowa o realizację zadania publicznego pn.:

"Doposażenie stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych"

Środki na realizację projektu OROT pozyskała w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie województwa opolskiego, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich – II edycja

Zadanie publiczne polegać będzie doposażeniu biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w krzesła obrotowe dla pracowników oraz sprzęt telefoniczny, niezbędne do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 5 000,00 zł

plakat dotacja krzesła monitory (3).png

 

 

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe