Polecamy

 

  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ
  • RS
  • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

VisitOpolskie.pl – nowy turystyczny wymiar. Portal turystyczny województwa opolskiego jako skuteczne narzędzie e-marketingu w Regionie

W dniu 30 września 2021 r. została podpisana umowa o realizację zadania publicznego pn.: „VisitOpolskie.pl – nowy turystyczny wymiar. Portal turystyczny województwa opolskiego jako skuteczne narzędzie e-marketingu w Regionie”

Środki na realizację projektu OROT pozyskała w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zadanie publiczne polegać będzie na stworzeniu nowoczesnego, intuicyjnego dla turysty, portalu turystycznego VisitOpolskie.pl, promocji walorów turystycznych województwa opolskiego oraz prezentacji oferty turystycznej na ww. portalu internetowym. Na nowym portalu będą promowani również regionalni przedsiębiorcy turystyczni - opolska branża turystyczna, co w kontekście trudnej sytuacji post-COVID będzie stanowić istotne wsparcie. Będzie to również budować spójny przekaz promocyjny województwa opolskiego, poprzez pokazanie kompleksowych propozycji turystycznych.

Projekt zakłada m.in.:

  • Przygotowanie nowoczesnego portalu turystycznego VisitOpolskie.pl;

  • Przygotowanie profesjonalnej bazy zdjęć województwa opolskiego.

 

* Umowa o realizację zadania publicznego została rozwiązana za porozumieniem stron

Stronę www OROT wykona ze środków własnych.

visitopolskiepl_grafikaprojektowa.png

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe