Polecamy

 

 • PL
 • EN
 • DE
 • CZ
 • RS
 • FR
Serwis internetowy Visitopolskie
Logo Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

„Přes hranice Online/ Przez granice Online”

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

„PŘES HRANICE ONLINE/ PRZEZ GRANICE ONLINE”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 Współpraca instytucji i społeczności

Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

PARTNER WIODĄCY: JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

PARTNER PROJEKTU: OPOLSKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 101 886,90 EURO, W TYM 85% - tj. 86 603,86 EURO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR

BUDŻET OROT: 45 780,00 Euro,  w tym 85% - tj. 38 913,25 Euro dofinansowania ze środków EFRR

 • Głównym celem projektu jest rozszerzenie i usprawnienie współpracy partnerskiej ze stroną czeską. W ramach współpracy planujemy rozszerzanie i nawiązywanie nowych partnerstw pomiędzy naszymi regionami i podmiotami współpracującymi z partnerami po obu stronach granicy, a więc: punktami informacji turystycznej, lokalnymi grupami działania, agencjami regionalnymi, organizacjami non-profit, przedsiębiorcami, itd. W obecnych czasach, w związku z pandemią COVID-19, możliwość kontaktu i współpracy została znacznie ograniczona. Dzięki realizacji niniejszego projektu będziemy mieli możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań w sposobie wzajemnej komunikacji.

 • Projekt zakłada stworzenie kompleksowej platformy komunikacji online, wraz ze sprzętem i oprogramowaniem.

 • Utworzenie „Polsko-Czeskiego Centrum Spotkań Branży Turystycznej” w Opolu pozwoli na organizację spotkań branży turystycznej województwa opolskiego, szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, członków OROT itp.

 • W ramach projektu planowane jest pełne wyposażenie pomieszczenia w : meble konferencyjne, system audiowizualny (ekran, sprzęt audio), sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie m.in. licencje do konferencji online

 • Stworzenie w pełni wyposażonego miejsca, wraz z platformą wzajemnej wewnętrznej i polsko-czeskiej komunikacji oraz wymiany doświadczeń w branży turystycznej pozwoli na prężne działanie w zakresie ruchu turystycznego województwa opolskiego w rzeczywistości pandemicznej oraz w czasach po pandemii COVID-19. Forma spotkań online podczas trwania pandemii koronawirusa jest tą pożądaną przez instytucje i przedsiębiorców.

Czas trwania projektu: 01.08.2021 - 30.09.2023

logo_on_line-1.jpeg

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe